Conducere

Consiliul de administraţie UAPT
rezultat în urma alegerilor din 12.02.2020, cu un mandat de 4 ani
Președinte:
     prof.univ.dr. Constantin Daniela- pictor

Vicepreședinți:
   - prof.univ.dr. Catargiu Constantin - grafician
   - conf.univ.dr. Cosor Viorel - pictor și grafician
   - conf.univ.dr. Grati Gloria - ceramist
   - lect.univ.dr. Kelemen Gabriel - sculptor, critic de artă

Comisia de cenzori:
   - Spasi Bagia - Expert contabil
   - prof.univ.dr. Mihaescu Camil
   - conf.univ.dr. Penteliuc Cotoșman Dumitru

Scurt istoric

Uniunea Artiştilor Plastici din România (prescurtat UAP) există sub această denumire din anul 1951 şi este moştenitoarea Sindicatelor Artelor Frumoase din 192l. Filiala din Timişoara a UAP (prescurtat UAPT) are personalitate juridică proprie din 1998.

Scop

UAPT are drept scop promovarea artei şi susţinerea intereselor membrilor săi în acest domeniu.

Organizare - componenţă

UAPT este o asociaţie nonguvernamentală şi nonprofit, alcătuită din artişti plastici profesionişti (pictori, sculptori, graficieni, designeri, artişti decoratori, scenografi, critici de artă, restauratori, artişti multimedia).
Numărul membrilor titulari şi stagiari ai Filialei Timişoara a UAPdR la data de 12.02.2020 este de 218. Datorită reînfiinţării învăţământului artistic de nivel academic la Timişoara puternica familie a creatorilor de frumos creşte an de an într-un ritm intens şi îmbucurător. Tinerii creatori aduc un suflu nou, proaspăt şi regenerator, o efervescenţă sporită şi rodnică, pentru întreaga mişcare artistică şi spirituală din vestul României. Calitatea de membru UAP se poate dobândi la cerere de către cetăţeni români sau străini cu studii superioare de specialitate şi cu îndeplinirea condiţiilor de primire stabilite prin statut şi regulamente. Fiecare candidat este vizionat de către o comisie a UAP, ce se întruneşte anual şi care apreciază activitatea profesională şi calitatea lucrărilor prezentate.

Resurse

UAPT se întreţine din resurse proprii, însemnând cotizaţii ale membrilor şi adaos comercial la materialele şi lucrările de artă vândute prin sistemul UAP. UAPT deţine, cu titlu de chiriaş, un număr de 45 ateliere de creaţie şi Galeria de artă Helios.

Semnal

Suntem interesaţi în contacte cu asociaţii profesionale similare şi cu orice posibili susţinători ai proiectelor noastre culturale. Membrii UAPT pot răspunde şi susţine realizarea oricăror lucrări în domeniile: artă monumentală (pictură murală, sculptură monumentală), design ambiental, restaurare monumente, învăţământ de artă.

Acte normative

Declinare de răspundere:
Actele normative mai jos prezentate nu au un caracter oficial şi vor putea fi folosite numai în scop de informare, în niciun caz pentru luarea unor decizii, pentru care este necesară consultarea actelor oficiale.

EMITENT: Filiala din Timişoara a Uniunii Artiştilor Plastici din România  EMITENT: Uniunea Artiştilor Plastici din România 
EMITENT: Parlamentul României