Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara
Cuvânt înainte al Catalogului
Omagiu luminii

Bara aurie

Lumina este viaţă. Din clipa măreţului miracol al facerii, constituie izvorul neînsecat, generatorul perpetu al existenţei. Tot ce este viu în univers trăieşte prin şi pentru lumină. Nici omul, nici animalele, nici plantele nu pot exista şi nu se pot dezvolta fără lumina şi căldura razelor solare. Omniprezentă în natură şi peste tot unde instinctul şi harul creator al omului transformă materia brută în civilizaţie, lumina constituie cea mai complexă noţiune, aparenţă şi forţă fizică şi spirituală, fiind deopotrivă materie cosmică, undă eletromagnetică, părticică, energie, vibraţie, concentraţie cromatică, mişcare dinamică şi simbol universal cu semnificaţii afective, spirituale şi filozofice multiple şi profunde.
Omul nu suportă bezna, intunericul, şi nu se poate împăca cu obscurul şi opacul. Pentru ca nici noaptea să nu fie complet lipsit de luminozitate s-a grăbit să inventeze focul, opaiţul, torţa, lumanarea, felinarul, lampa cu petrol, abajurul cu gaz, becul electric, tubul de neon, bucurându-se şi folosindu-se în acelaşi timp şi de razele liniştitoare şi blânde ale Lunii şi ale stelelor.
Cu 120 de ani în urmă, în data de 12 noiembrie 1884, Timişoara a fost scena unei premiere de anvergură continentală: pe străzile şi pieţele publice ale oraşului s-au apris becurile şi reflectoarele electrice. Capitala Banatului a devenit astfel prima localitate urbană de pe bătrânul continent în care iluminatul public stradal a fost asigurat prin utilizarea energiei electrice. Este una dintre priorităţile tehnice şi edilitare cu care Timişoara se mândreşte pe drept. Filiala din Timişoara a UAP dorind să-şi aducă aportul la marcarea şi sărbătorirea importantului eveniment aniversar a realizat şi a deschis expoziţia colectivă întitulată „Lumina - fenomen fizic, motiv şi simbol artistic”.
Oferind o paletă de abordare largă şi generoasă, tema aleasă şi enunţată s-a dovedit a fi una deosebit de atractivă, incitantă şi mobilizatoare pentru artiştii plastici din Banat şi alte zone ale ţării. Au fost selectate pentru a fi expuse pe simeze şi stative de lucrări semnate de 87 de artişti plastici profesionişti. Lumina constituie una dintre componentele primordiale ale operelor de artă vizuală, independent de genul, domeniul, materialul sau stilul în care sunt concepute şi realizate. Mesajul artistic şi valoarea estetică ale lucrărilor plastice şi decorative este exprimată, transmisă şi garantată tocmai prin varietatea raporturilor, armoniilor dintre lumină şi umbră, dintre suprafeţele şi volumele scoase în evidenţă şi cele lăsate în semiobscuritate, prin utilizarea nimerită şi rafinată a efectelor şi soluţiilor optice. Lumina a devenit în arta şi civilizaţia umană un simbol concis şi polivalent care încorporează, reprezintă şi sugerează divinitatea, sacralitatea, lumea celestă, mântuirea, neprihănirea, puritatea, moralitatatea, spiritul, raţiunea, inteligenţa, efervescenţa, progresul, civilizaţia, speranţa, viitorul etc. Lumina în economia şi sintaxa operelor de artă înseamnă viaţă, sinteză, meditaţie, seninătate, armonie, lucitiditate, bucurie, perspectivă, evoluţie, echilibru, optimism pace şi frumuseţe. Pictorii, sculptorii, graficienii şi artiştii decoratori au intuit şi au descoperit energiile raţionale, artistice şi afective ale luminii, şi au găsit diferite modalităţii sensibile, subtile şi funcţionale pentru a le surprinde şi a le exprima în lucrările şi compoziţiile lor.
Expoziţia tematică iniţiată şi organizată de Filiala din Timişoara a UAP pe lângă contribuţia adusă la sărbătorirea evenimentului aniversar, şi-a propus să repună în atenţia iubitorilor de frumos şi a publicului larg una din elementele şi subiectele fundamentale ale artelor plastice şi decorative, respectiv una dintre marile simboluri ale umanităţii - lumina.


János Szekernyés, critic de artă,
preşedintele Filialei din Timişoara a UAPBara aurie

  Copyright © 2006
INFOTIM S.A. Timişoara

INFOTIM S.A.
  Cutie de scrisori   Copyright © 2006
Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara

Uniunea Artistilor Plastici din Romania - Filiala Timisoara