ă

Uniunea Artiştilor Plastici din România
Filiala Timişoara
Doina Reghiş Ionescu
Pictor şi artist monumentalist
Versiunea în limba română The English language version

Data şi locul naşterii: Născută în 9 septembrie 1951 la Ineu, judeţul Arad

Studii:
Liceul de arte plastice, Timişoara, clasa profesori: Constantin Flondor, Ştefan Bertalan.
Institutul de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu", Bucureşti, Secţia Pictură monumentală, clasa profesor Vasile Celmare.

Studii de specialitate:
1976 - Bursă de specializare în artă monumentală.
2004 - Expert al Ministerului Culturii şi Cultelor în bunuri cu semnificaţie artistică.
2008 - Doctor în arte vizuale.

Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România- secţia pictură, filiala Timişoara.

Nominalizare pentru premiile UAP România - Pictură - 2005.

Expoziţii personale:
1998 - Bucureşti - Ambasada Slovacă.
1998 - Deva - Galeria Forma.
1999 - Oradea - Muzeul Ţării Crişurilor.
2002 - Cluj-Napoca - Muzeul Naţional de Artă.
2004 - Braşov - Muzeul de Artă.
2005 - Timişoara - Galeria Helios.
2007 - Deva - Galeria Forma.
2007 - Timişoara - Consiliul Judeţean Timiş.
2009 - Deva - Galeria Forma.
2009 - Hunedoara - Galeria de artă.

Expoziţii naţionale şi internaţionale:
1984 - Bucureşti - Salonul Naţional de Artă.
1997 - Reşiţa - Salonul Internaţional de Artă.
1998 - Reşiţa - Salonul Internaţional de Artă.
1998 - Arras (Franţa) - Expoziţia artiştilor plastici hunedoreni.
2000 - Zalaegerszeg (Ungaria) - Expoziţie Internaţională de pictură.
2001 - Budapesta - Expoziţie Internaţională de pictură.
2001 - Bucureşti - Salonul Naţional de Artă.
2001 - Arad - Bienala Internaţională de desen.
2003 - Arad - Bienala Internaţională de desen.
2003 - Arras (Franţa) - Salonul de primăvară.
2005 - Arad - Bienala Internaţională de desen.
2006 - Bucureşti - Salonul Naţional de Artă.
2008 - Bucureşti - Cotroceni - Salonul Naţional de Artă decorativă.
2009 - Bucureşti - Cotroceni - Salonul Naţional de Artă decorativă.
2009 - Piatra Neamţ - Bienala Naţională de arte vizuale "Lascăr Viorel".

Expoziţii judeţene şi de grup (selecţie):
1980-1984 - în cadrul Filialei U.A.P.- Sibiu - participare la Saloane judeţene de artă plastică.
1985-2009 - în cadrul Filialei U.A.P.- Deva - participare la Saloane judeţene de artă plastică.
1982 - Cluj-Napoca - Expoziţie de arte plastice.
1986 - Valea Jiului - Expoziţie de arte plastice.
1986 - Baia Mare - Expoziţie de arte plastice.
1987 - Arad - Expoziţie de arte plastice.
2002 - Quimper, Briec, Ergue-Gaberic, Plomelin, Ploneis, Saint Evarzec (Franţa) - Expoziţie "Pictori români hunedoreni".
2006 - Timişoara - Galeria Helios - Salonul de vară al artelor vizuale.
2006 - Timişoara - "Maternitate - izvorul vieţii"- expoziţie de arte vizuale.
2007 - Timişoara - Salonul anual al artelor vizuale.
2007 - Deva - Salonul anual al artelor vizuale.
2008 - Timişoara - Salonul anual al artelor vizuale.
2008 - Deva - Salonul anual al artelor vizuale.
2009 - Timişoara - Galeria Helios - "Absurdul în artele vizuale".
2009 - Timişoara - "Astrele, spaţiu cosmic şi artele vizuale".
2009 - Budapesta - Centrul Cultural Român - "Absurdul în artele vizuale"
2009 - Szeged - Centrul Cultural Român - "Absurdul în artele vizuale".
2009 - Timişoara - Galeria Helios - "20 de ani de la revoluţie - în artele vizuale".
2009 - Budapesta - "20 de ani de la revoluţie - în artele vizuale".
2009 - Timişoara - Salonul anual al artelor vizuale.
2009 - Deva - Salonul anual al artelor vizuale.
2010 - Târgu-Jiu - "Vecinii"- Salonul artelor vizuale hunedorene.

Lucrări de artă monumentală: Între 2006-2008, am propus şi realizat o lucrare de artă monumentală ce urmează să decoreze pereţii holului clădirii Prefecturii Judeţului Hunedoara, lucrare ce ilustrează capitolul III al tezei de doctorat intitulat Creaţia proprie în contextul artei monumentale româneşti.

Lucrări în patrimoniul unor instituţii publice din ţară:
- Bucureşti - Ambasada Slovacă.
- Oradea - Colecţia de Artă - Muzeul Ţării Crişurilor.
- Cluj-Napoca - Muzeul Naţional de Artă.
- Braşov - Muzeul de Artă.
- Timişoara - Filiala U.A.P., Consiliul Judeţean Timiş.
- Deva - Casa Căsătoriilor.
- Deva - Colecţia de Artă a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane.
- Deva - Direcţia Judeţeană de Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional.
- Deva - Consiliul Judeţean Hunedoara.
- Deva - Primărie.

Lucrări în colecţii particulare din ţară şi străinătate: Bucureşti, Timişoara, Cluj, Sibiu, Braşov, Oradea, Deva, Canada, Italia, Germania, Franţa, Ungaria, Anglia, Slovacia.

Activitate profesională:
Din anul 1979-1984 - muzeograf la Muzeul Naţional Brukenthal - Sibiu.
1985 - 1990 - Deva - Designer vestimentar - atelier de creaţie U.J.C.M.
1990 - 2005 - Deva - Muzeograf, Şef de Secţie Artă - Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
În perioada 2004 - 2006 - preşedinte interimar al Filialei U.A.P Deva.
2005 - 2010 - Muzeograf.
În perioada 1990-2010 - a organizat o serie de expoziţii temporare şi a participat la numeroase sesiuni ştiinţifice; comunicările prezentate au fost publicate ulterior în publicaţii de specialitate. În anul 2009, demersul ştiinţific efectuat în Ţinutul Pădurenilor s-a materializat prin publicarea unui album de artă intitulat "Sacru şi profan la Pădurenii Hunedoarei".

Articole şi referinţe critice (selecţie):
Catalog de expoziţie - 1996
Radu Ciobanu: "artista se află în stăpânirea unui univers care se defineşte prin perpetua vitalitate exprimată în infinitatea de forme şi ipostaze ale vegetalului - ritmuri, explozii,germinaţii, flori - care se insinuează până şi în pânzele onirice sau conceptuale. Ceea ce au comun aceste compoziţii elaborate cu benedictină migală şi nedisimulată pasiune a exprimării plastice este acea capacitate de observaţie şi interpretare, care - cum zicea Rouault te ajută "să poţi înmagazina formele şi armoniile pe care le vezi zilnic, să te deprinzi a le cunoaşte mai bine, s-ajungi să te joci cu ele". Cu un grafism virtuoz care ne duce cu gândul la acel horrror vacui al artiştilor cu alte vremuri, repartizându-şi elementele plastice în ritmuri savant balansate, frecventând o gamă cromatică echilibrată şi calmă, lucrările acestea recomandă o artistă autentică a cărei viziune originală coabitează armonios cu respectul pentru tradiţia tehnică".
Catalog de expoziţie - 1998
Radu Ionescu: "artista este o nostalgică. Ea are nostalgia acelei naturi pure, elegante în somptuozitatea ei, diversă şi tonică. Poate de aceea în picturile sale decelăm instinctiva apropiere de Art Nouveau, momentul de exuberanţă a liniilor dansante, jumătate plante, jumătate imaginaţie, înscrise cu eleganţă şi mână sigură. Rigoarea cromatică, aspreala ei, este amintirea formaţiei ei de monumentalist, ca şi compoziţia generoasă, aerată, circulând parcă nestingherită într-un spaţiu nedefinit"
Revista "FAMILIA" - Nr. 5, Oradea, 1999
Aurel Chiriac: "pânzele lucrate în perioada din urmă, constituie un bun prilej de a releva interesul particular al artistei faşă de formele vegetale cu prioritate, dar şi faţă de formele vii care aparţin ordinului lepidopterelor (fluturi), sau speciei gasteropodelor (melci), cărora le conferă semnificaţii simbolice. Studiate cu atenţie, lucrările s-au transformat în expresivităţi plastice savant construite; devin parte ale unor puneri în pagină unde grafismul calofil al compoziţiilor contribuie la accentuarea senzaţiei de ordine şi linişte existenţială. Sentimentul de calm este potenţat şi de cromatica predominant calmă, discretă a fondurilor monocrome care servesc individualizării cu limpezime a contururilor".
Catalog de expoziţie - 2003
Mircea Bâtcă: "pornind de la structurile naturale, în care predomină cele vegetale organizate ritmic, artista consideră motivul un lucru al cărui secret l-a descoperit şi apoi l-a recodificat făcându-l să-şi piardă astfel semnificaţia iniţială dar să dobândească în schimb semnificaţiile pe care ea vrea să i le confere. Astfel, fără a practica o pictură abstractă, artista îşi anulează orice fel de responsabilităţi faţă de motivul iniţial lucrările sale propunând în esenţă o problemă semantică a limbajului ales , de reinterpretare mentală a datelor a unui "peisaj cunoscut" şi de menţinere a continuităţii vizuale, dincolo de bariera stilistică. Compoziţia lucrărilor sale este gândită amplu, generos,organic, urmărind linii de forţă evidente sau disimulate, ceea ce conferă picturii monumentalitate indiferent de dimensiunea lucrării".
Publicaţia "Concordii cu artişti şi expoziţii", autor Ioan Iovan, Timişoara, 2006, p. 245-246
Ioan Iovan: "...oricare dintre lucrările acestor cicluri poate fi transpusă într-o tehnică a artelor monumentale, mozaic sau pictură murală, vitraliu sau sgrafitto, feronerie sau panou ceramic. Decorativismul dă calitate culorilor şi siguranţă liniilor. Cromatica alcătuieşte medii, fonduri bogat funcţionale, cu aşteptarea parcă anume împlinită pentru anume tip de linie. Peste spaţiile cromatice astfel pregătite, liniile îşi aştern traseele şi ritmicităţile molcome. Autoarea iniţiază excursuri imagistice egal îndreptate către simetrie şi asimetrie, beneficiar compoziţional, imediat fiind ritmul. O bogată stăpânire a transparenţelor cromatice şi o la fel de bogată stăpânire a expresivităţilor lineare determină ca ezoterismul avid al semnelor să fie dresat de o sensibilitate liniştită".
Enciclopedia artiştilor români contemporani, Vol. 5, 2000, p. 171
Negoiţă Lăptoiu: "specializarea în tainele artei monumentale în cadrul Academiei bucureştene de profil, va lăsa urme în structura viziunii şi a stilului, sesizabile în cultul pentru disciplina formală, cromatismul rafinat şi discret aflat în descendenţa unor preţioase patine de frescă şi broderie medievală, în ritmica suplă şi sugestivă a motivelor ce se interferează şi afirmă în compuneri logic articulate, animate de semnificaţii profunde pe scara unor universale rezonanţe... artista creează prompte şi animate reliefări cu trimiteri şi încărcătură simbolică, încât imaginile recente concretizează pregnante volumetrii în spiritul unei viziuni cu un viguros impuls monumental şi sintetizator".

Contact:
Deva - România
Telefon: +40(0)254-221489
Mobil: +40(0)722754412
E-mail: ionescudoina51@yahoo.com
Web page: www.cjtimis.ro/uapt/membri/drionescu

Galeria virtuală a membrilor Uniunii Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara   left    right  Copyright © 2017
Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara

Uniunea Artistilor Plastici din România - Filiala Timşsoara
  Copyright © 2017
Timişoara Branch of the Fine Arts Union of România

Timişoara Branch of the Fine Arts Union of România