Ioan Iovan
Dicţionar al artiştilor plastici din Banat. Editura Brumar, Timişoara, 2003