Ioan Iovan

Uniunea Artiştilor Plastici din România
Filiala Timişoara
Ioan Iovan
critic de artă
Versiunea în limba română The English language version
Născut în 24 ianuarie 1948, în comuna Boldur, judeţul Timiş

Studii:
- Liceul teoretic "Coriolan Brediceanu" Lugoj, 1968
- Facultatea de Arte Plastice a Universităţii din Timişoara, 1974
- Institutul de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu" din Bucureşti, 1983, secţia muzeologie
- Doctorat cu teza Structuri alegorice în pictura contemporană românească, coordonator prof. univ. dr. Mircea Toca, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, 1994

Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, Secţia critică, din anul 1986

Avtivitate profesională:
- Profesor titular la Facultatea de Arte şi Design a Universităţii de Vest din Timişoara din 2003
- Director al I.O.S.U.D. Facultatea de Arte şi Design a Universităţii de Vest din Timişoara din 2005
- Vicepreşedinte al Filialei U.A.P. din Timişoara 2000 - 2004 şi 2010 - prezent
- Preşedinte al Societăţii culturale Arcade din Lugoj din 1991
- Premiul U.A.P. pentru critică, 2006
- Director al şcolii de Artă din Slatina, 1978 - 1982
- Director al Muzeului de Istorie, Etnografie şi artă plastică din Lugoj, 1983 - 1990
- Profesor la Universitatea "Tibiscus" din Timişoara, 2000 - 2003
- Profesor la Liceul "Coriolan Brediceanu" din Lugoj, 1990 - 1993
- Profesor la Colegiul "Ion Mincu" din Timişoara, 1993 - 1996
- Inspector de specialitate la ISJ Timiş, 1996 - 2000
- Preşedintele Filialei U.A.P. Slatina, 1975 - 1983

Cărţi publicate:
- Stil şi expresivitate, Editura Hestia, Timişoara, 1997
- Grădinile interioare, Editura Hestia, Timişoara, 2000
- Jecza. Ieşirea din cub, Editura Hestia, Timişoara, 2000
- Romul Nuţiu. Cromatică şi semnificare, Editura Augusta, Timişoara, 2002
- Simion Lucaciu, Editura Triade, Timişoara, 2003
- Dicţionar al artiştilor plastici din Banat, Editura Brumar, Timişoara, 2003
- Tradiţie şi postmodernitate (colectiv), Editura Mirton, Timişoara, 2003
- Arta ca existenţă, Editura Brumar, Timişoara, 2004
- Grafica timişoreană, Editura Cosmopolitan, Timişoara, 2005
- Doina Pocioianu, Editura Triade, Timişoara, 2006
- Concordii cu artişti şi expoziţii, Editura Brumar, Timişoara, 2006 - Premiul U.A.P. pentru critică de artă
- Semantica artelor vizuale, vol. I, II, Editura Anthropos, Timişoara, 2009
- Semantica artelor vizuale, vol. I, II, Editura Anthropos, Timişoara, 2010, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită
- Emil Florin Grama. Peregrin în artă, Editura Eurostampa, Timişoara, 2010, ediţie bilingvă
-
Nicolae Truţă. Pictura ca simţire şi reprezentare, Editura Anthropos, Timişoara, 2011
- Arta ca permanenţă şi actualitate (Studii de artă universală şi comentarii de artă contemporană românească), Editura Anthropos, Timişoara, 2011, în pregătire (titlu provizoriu)
- Periplu expoziţional, Editura WALDPRESS, Timişoara, ROMÂNIA, 2014
- Evocări, Editura WALDPRESS, Timişoara, ROMÂNIA, 2015

Studii şi articole publicate în cărţi şi reviste de specialitate, în periodice: peste 400.

Reviste, periodice: Arta, Orizont, România literară, Contemporanul, Amfiteatru, Forum, Arcade, Paralela 45 - Renaşterea bănăţeană, Orient latin, Redeşteptarea, Banatul, Literatorul, Focus vest, Drapelul roşu, Arca, Aradul cultural, Atelier, Patrimonium Banaticum, Oltul, Flamura, Ramuri, Tomis ş.a.

Texte în cataloage: peste 50

Cataloage: peste 80

Bibliografie (texte publicate despre Ioan Iovan): Lucian Alexiu, Ion Marin Almăjan, Adriana Babeţi, Paul Eugen Banciu, Adrian Bodnariu, Constantin Buiciuc, Niculae Crişan, Mircea Deac, Simion Dima, Alexandru Doroghi, Mihail Dragomirescu, Dan Grigorescu, Mircea Grozdea, Adrian Silvan Ionescu, Radu Ionescu, Mihai Ispir, Ioan Jurca Rovina, Negoiţă Lăptoiu, Mircea Mihăieş, Virgil Mocanu, Dorin Murariu, Cornel Nistorescu, Dorin Păcurar, Nicolae Pârvu, Mihai Pelin, Dan Cristian Popescu, Simona Popovici, Dan Praida, Sorin Precup, Constantin Prut, M. N. Rusu, Ioan Stanciu, Adriana Stoica,Aurel Turcuş, Lăcrămioara Ursu, Gheorghe Vida ş.a.

Expoziţii personale: Timişoara, 1973, 1974; Reşiţa, 1973; Caracal, 1975; Bucureşti, 1979; Lugoj, 1983, 1989.

Saloane oficiale: 15

Expoziţii de grup şi colective în ţară: 26

Expoziţii de grup peste hotare: Mihailovgrad (BG)

Tabere de creaţie: Corabia, 1975, 1976; Caracal, 1977; Slatina, 1981, 1982; Lugoj, 1986, 1987; Mraconia-Dubova, 2008, 2010; Dobreţu, 2006.

Cursuri universitare: Istoria artei universale, Istoria artei româneati, Teoria simbolurilor, Estetica artelor vizuale, Istoria religiei şi culturii, Fenomenologia şi semantica artei, Metodologii de analiză şi elaborare textuală, De la funcţionalitate la semnificaţie, Semantica artelor vizuale.

Simpozioane naţionale şi internaţionale: 25

Cicluri de colocvii şi prelegeri:
- Colocviile Helios
- Dialoguri necesare


Galeria virtuală a membrilor Uniunii Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara   artistul precedent    artistul urmator  Copyright © 2017
Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara

Uniunea Artistilor Plastici din Romania - Filiala Timisoara
  Copyright © 2017
Timişoara Branch of the Fine Arts Union of Romania

Timişoara Branch of the Fine Arts Union of Romania