Teodor Graur
"Go west"

instalaţie

Expoziţia "Orient - Occident", 1994
Muzeul de Artă,
Timişoara