Ileana Pintilie Teleagă

Uniunea Artiştilor Plastici din România
Filiala Timişoara
Ileana Pintilie Teleagă
critic de artă
Versiunea în limba română The English language version

Expozitia "Pamantul", 1992

Jozsef Bartha, "Amintiri scandinave", instalatie. Expozitia "Pamantul", 1992

Eugenia Pop, "Pamanteni cu aspiratii solare", instalatie si performance. Expozitia "Pamantul", 1992

Ruxandra si Ion Grigorescu, "Basarabia", performance si instalatie. Rudolf Bone, "Gaia", instalatie. Expozitia "Pamantul", 1992

Sorin Vreme, "Lagar", instalatie. Expozitia "Pamantul", 1992

Expozitia "Diet Sayler - Colaje murale", 1993

Expozitia "Diet Sayler - Colaje murale", 1993

Teodor Graur. "Go west", instalatie. Expozitia "Orient - Occident", 1994

Ion Grigorescu, "Biserica", instalatie. Expozitia "Orient - Occident", 1994

Dan Perjovschi. "Romania - parte a doua", instalatie. Expozitia "Orient - Occident", 1994

Expozitia "Corpul luminii - Gerd-Alois Zwing", 1997

Studii de specialitate
1979 Absolventă a Institutului de Arte Plastice "N. Grigorescu" din Bucureşti, secţia Istoria şi Teoria Artei; lucrarea de licenţă: "Învăţământul artistic în Transilvania la începutul secolului XX".
1982-1984 Curs post-universitar la Institutul de Arte Plastice, Bucureşti intitulat: "Expertiza operei de artă" (artă decorativă); lucrarea de diplomă: "Evoluţia portretului miniatură pe fildeş după piese din colecţia Muzeului Banatului" şi catalogul colecţiei de miniaturi.
2003 Doctor în istoria artei cu tema: "Contribuţii la definirea stilului 1900 în arhitectura şi în decoraţia interioară în Banat", coordonator ştiinţific prof. dr. Răzvan Theodorescu, Universitatea Naţională de Artă, Bucureşti.
2004 Expert al Ministerului Culturii şi Cultelor în artă 1900, în artă modernă şi contemporană.<

Membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România, secţia Critică de artă, din anul 1986

Premii
1994 Premiul UAP la secţia critică de artă.
2004 Ordinul "Meritul Cultural" în grad de Cavaler, categoria "Arte Plastice"

Granturi
1996-1998 Research Support Scheme, Praga - bursă de cercetare cu tema Stylistic and Regional Interferences in the Secession Architecture of Banat.
1997 Kultur Kontakt, Austria bursă de documentare despre acţionismul vienez.
2000 Bursă de documentare oferită de Sächsische Akademie der Künste, Dresda .
2005-2006 Bursă de cercetare Ge-NEC (Getty) - Colegiul Noua Europă, Bucureşti
2006 Bursa Harald Szeeman, Asociaţia Internaţională a Curatorilor de Artă Contemporană (IKT).

Activitate profesională
1980-2004 Muzeograf principal la Secţia de Artă a Muzeului Banatului, Timişoara.
1990-1992 Şef de secţie la Secţia de Artă a Muzeului Banatului, Timişoara.
1986 Membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România, secţia Critică de artă.
1991-2004 Cadru didactic - lector la Facultatea de Arte, Universitatea de Vest, Timişoara.
oct. 2004 Conferenţiaruniversitar la Facultatea de Arte, Universitatea de Vest, Timişoara.
2000 Visiting profesor la Academia de Artă din Bergen (Norvegia).
1993-2006 Curator al Zone Performance Festival, www.zonafestival.ro.
1999, 2005 Membră a juriului naţional al Ministerului Culturii şi Cultelor pentru Bienala de Arte Vizuale de la Veneţia.
din 2000 Membră a colectivului de redacţie a revistei ARTMargins, Los Angeles, http://www.artmargins.com
Membră a Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă, Paris (AICA).
2001 Membră a Asociaţiei Internaţionale a Curatorilor de Artă Contemporană (IKT - International Association of Curators of Contemporary Art).
2003 Membră a juriului internaţional al Bienalei de miniatură, Gornij Milanovac, Serbia

Studii publicate
Volume: Acţionismul în România în timpul comunismului, Idea, Cluj, 2000
Actionism in Romania During the Communist Era, Idea, Cluj, 2002, ediţie
revăzută şi adăugită, traducere în engleză.
Studii publicate
în volum:

- Arhitectura hotelurilor în Timişoara de-a lungul timpului, în volumul "Mari hoteluri", editat de Centrul Cultural Francez din Praga şi de Ministerul Afacerilor Externe din Franţa, Blanchard, Paris, 1993.
- Energia luminii şi corpul culorii, în albumul "Farbkörper" - Gerd- Alois Zwing, Köln, 1996, texte de Heinz Kaiser şi Ileana Pintilie.
- Performance Art in Romania. Between Gestures and Ritual, în volumul "Crossroads in Central-Europe. Ideas, Themes, Methods and Problems of Contemporary Art and Art Criticism", Budapesta, 1996.
- Roman Cotoşman, un consecvent al artei concrete, în volumul "Simpozion de artă concretă", Editura Crater, Bucureşti, 1997.
- Corpul public şi corpul intim în arta românească contemporană, studiu şi documentaţie despre artiştii români în volumul "Body and the
East. From the 1960s to the Present", Museum of Modern Art, Ljubljana, 1998.
- În centrul periferiei - evoluţia urbană şi arhitecturală a Timişoarei, 1890-1937, studiu, biografii arhitecţi, cronologie, în volumul "Shaping the Great City: Modern Architecture in Central Europe, 1890-1937", Prestel Verlag, München, 1999.
- Măştile lui Ulise. Introducere in "mecanica vizuală" a lui Ion Grigorescu, în volumul "The Culture of the Time of Transformation.
The Cultural Identity of the Middle and Eastern Europe", editat de Universitatea Adam Miknic, Poznan, 1999.
- Julius Podlipny, albumul comemorativ, 1999, 93 p, Editura Kriterion, Bucureşti (Ileana Pintilie Sentimentul cosmic al existenţei, studiu).
- Spira mirabilis. Imnul revenirii ciclice a unei creşteri interioare (despre Ştefan Bertalan) apărut în maghiară în volumul "Külön világban és idöben", Budapesta, 2001.
- Repere stilistice în arta românească a anilor '70-'90, în volumul "Jahrbuch der Sächsischen Akademie der Künste, 1999-2000", Dresden, 2001.
- Paul Neagu, în volumul "2000+ Arteast Collection", editori Zdenka Badovinac, Peter Weibel, Folio Verlag, Wien, 2001.
- Obiectele tactile în ansamblul operei lui Paul Neagu, în volumul "Actualitatea paradigmei Brâncuşi", Fundaţia Triade, Timişoara, 2001.
- Timişoara - comunităţi etnice şi locuri privilegiate ale memoriei, în volumul "Scene de viaţă. Memorie şi diversitate culturală, Timişoara, 1900-1945", Polirom, Iaşi, 2001.
- Interferenţe stilistice şi regionale în arhitectura timişoreană la începutul secolului XX, în volumul "Genius Loci. National and Regional in Architecture; between History and Practice", Simetria, Bucureşti, 2002.
- Festivalul de performance Zona - între margine şi margini, în volumul "Revizitând expoziţia. Dezbateri pe tema relaţiei public - eveniment de artă contemporană", editor Vector, Iaşi, 2003.
- Puncte cardinale ale artei timişorene între 1960-1996, în volumul "Tradiţie şi postmodernitate. Două secole de artă plastică în Banat", Timişoara, 2003.
- Un moment al învăţământului artistic românesc - Şcoala de arte frumoase din Timişoara, în volumul "Patrimonium Banaticum" II, Mirton, Timişoara, 2003.
- Ştefan Bertalan. Un demers creator de la natură prin estetica lui Leonardo, în volumul "Patrimonium Banaticum" III, Waldpress, Timişoara, 2004.
- Roman Cotoşman - un artist consecvent al artei concrete, în volumul "Roman Cotoşman", Triade, Timişoara, 2004.
- Epifanie notturne, în "Parol. Quaderni d'arte e di epistemologia", no. 17, Universita di Bologna, 2003/2004.
- Afişul de teatru - memorie vie a evenimentelor, în volumul "A fi şi a nu fi", Brumar, Timişoara, 2004.
- The Artist and the Post-Totalitarian Society, în volumul "Regional - Universal" (editor Svetlana Mladenov), Novi Sad, 2005.
- Problems in transit. Romanian Artists before 1989, în catalogul "Kon takt...works from the Collection of Erste Bank Group", Walter König, Köln, 2006.

Studii:

- Şcoala de arte frumoase din Cluj, în Studii şi Cercetări de Istoria Artei, Bucureşti, vol. 31, 1984.
- Un capitol de artă între cele două războaie în Transilvania, în Analele Banatului, Timişoara, vol. 2, 1984.
- Ştefan Aleksić şi autoportretul la începutul secolului XX, în Studii şi Cercetări de Istoria Artei, Bucureşti, nr. IX, 1989.
- Ana Tzigara Berza, în Arta, Bucureşti, nr. IX, 1989.
- Vocaţie şi cultură, text introductiv cronologie bibliografie în catalogul "Creaţie şi sincronism european. Mişcarea artistică timişoreană în anii '60-'70", Timişoara, 1991.
- Pământul, text introductiv în catalogul "Pământul", Timişoara, 1992.
- Zona, text introductiv în catalogul "Zona. Europa de Est", Timişoara, 1993.
- Orient - Occident, text introductiv la catalogul "Orient - Occident", Timişoara, 1994.
- New Hyphen, text în catalogul Paul Neagu, 1994.
- Evoluţia miniaturii europene în colecţia Muzeului Banatului, studiu şi catalog, în Analele Banatului, Timişoara, 1994.
- Elemente ale arhitecturii 1900 în Banat, în Studii şi Comunicări, Museum Arad, 1994.
- Transcendenţa vidului, text introductiv în catalogul "Roman Cotoşman", Timişoara, 1995.
- László Székely - figură marcantă a arhitecturii Secession în Timişoara, în Studii şi Comunicări, Museum Arad, 1995.
- Introducere în arhitectura 1900 în Timişoara - dezvoltare urbană, arhitectură, figuri de arhitecţi, în Studii şi Cercetări de Istoria Artei, seria Artă Plastică, tom 43, Bucureşti, 1996.
- Zona 2, text introductiv în catalogul "Zona. Europa de Est", Timişoara, 1996.
- Small Sculpture in Romania, în catalogul Internaţional "The 13th International Biennial of Small Sculpture", Murska Sobota, 1997.
- Puncte cardinale ale artei timişorene între 1960-1996, în catalogul "Experiment. Interferenţe şi prospecţiuni în arta românească în anii 1960-1990", Bucureşti, 1997.
- Viena, Budapesta şi Timişoara - raportul dintre centru şi periferie în anii "întemeierii", premisă a răspândirii stilului 1900, în Analele Banatului, seria Artă, vol. II, Timişoara, 1997.
- Seminarul teologic romano-catolic din Timişoara - un monument în stil Secession, în Analele Banatului, Artă, Timişoara, 1998.
- Urbanism şi arhitectură la început de veac în Banat, în Analele Banatului, Artă, Timişoara, 1998.
- Între centru şi periferie, în catalogul "Periferic 2", Iaşi, 1998.
- Evoluţii stilistice în creaţia arhitectului timişorean L. Székely, în "Studii şi comunicări", 4-5, Museum Arad, 1999.
- Interferenţe regionale în arhitectura de stil 1900 reflectată în opera lui Lipot Baumhorn, "Studii şi comunicări", 7, Museum Arad, 2001-2002.
- Ipostaze ale Medeei - sau despre feminitatea ignorată. Note asupra unor reprezentări în arta contemporană românească, în "Tribuna", Cluj, nr. 5-8, februarie 1999, retipărit Hipostaze Medeje - ili o ignoriranoj ženskosti bilješke o nekim prikazima u suvremenoj rumunjskoj umetnosti, în revista "Treća", vol. 2, Zagreb, 2000.
- Mitologii abordabile: arta actuală în spatele scenei, în "Artelier", nr. 3-4, 1999.
- Dilemele tranziţiei artistice în post-comunism. Performance art în România la începutul anilor '90, în catalogul "Zona 3", Timişoara, 2000, varianta în engleză în "ARTMargins", Los Angeles, februarie 2000.
- Acţionismul în România in deceniile 6 şi 7, în "Balkon", nr. 2, 2000.
- Acţionismul în România in deceniul 8, în "Balkon", nr. 3, 2000.
- În umbra modelului - Planul de urbanizare a oraşului Timişoara, în "Centropa", editor Dora Wiebenson, New York, vol. 1, nr. 1, 2001.
- Sculptura lui Mihai Olos şi Rudolf Kocsis, text pentru catalogul International Triennial of Small-Size Sculpture, Galeria Murska Sobota, Slovenia, curator pentru România, 2001.
- Autoportretul în arta contemporană, text pentru pliant de expoziţie Muzeul de Artă, Timişoara, 2001.
- Zone Workshop Days, text introductiv în catalogul "Zona 4", Timişoara, 2002.
- Autoportrete şi portrete ale artiştilor în arta românească modernă, "Analele Banatului", Artă, Mirton, 2002.
- Epifanii nocturne în opera lui Radu Dragomirescu, în catalogul "Radu Dragomirescu: il quadro, il labirinto, il vento...", Carte d'Arte Internationale, Messina, 2003.
- Interferenţe mediale: performance arta în relaţie cu imaginea digitală, în "Intermedia", Arad, 2003.
- Punct şi de la capăt. Prospecţiuni asupra artei tinere din România, catalog, Muzeul de Artă, Timişoara, 2004.
- Tabăra de sculptură de la Caransebeş, în catalogul "Simpozion internaţional de sculptură", Caransebeş, 2004.
- "Dentro di me. Radu Dragomirescu", editat de Paolo Tonin Arte Contemporanea, Torino, 2004.
- Probleme im Transit. Rumänische KünstlerInnen vor und nach 1989, în catalogul "Formate / Moving Patterns", editat de "Springerinn - Hefte für Gegenwartkunst" (Hedwig Saxenhuber, Georg Schöllhammer), Viena, 2004.
- "The Private and the Social Body: Romanian Artists before and after 1989", în ..maska. Performing Arts Journal, Ljubljana, volume XXI, no. 1-2, 2006.
- "Paul Neagu. La geometria tattile", in Carte d'Arte Internationale, inverno 2006, Messina.
- "La Bienale. Globalizzazione e postcolonialismo", in Carte d'Arte Internationale, inverno 2006, Messina.


Cronici plastice în reviste de cultură: Arta, Viaţa Românească, Contemporanul, Orizont, Balkon, Tribuna, Contrafort, Arhitext design, Observatorul cultural, Art-hoc, Carte d'Arte (Messina).


Expoziţii organizate
1982, 1983 Artă decorativă universală.
1982 Satul şi pământul: expoziţie de pictură contemporană românească.
1983, 1985 Peisajul în arta românească modernă.
1983 Portrete miniaturi pe fildeş.
1984-1985 Expoziţie de ceasuri.
1988 Faianţă europeană.
1990 Expoziţie retrospectivă Octav Grigorescu.
1991 Hedonism decorativ şi angajare socială în plastica interbelică din Banat.
Expoziţie Paul Neagu.
Gravura de pictor în Franţa - o nouă generaţie (în colaborare cu Centrul Cultural Francez din Timişoara).
1991-1992 Creaţie şi sincronism european. Mişcarea artistică timişoreană în anii 1960-1970, Timişoara şi Bucureşti, expoziţie retrospectivă.
1992 Pământul, expoziţie de obiecte, instalaţii, performance.
1993 Festivalul de performance "Zona. Europa de Est".
Diet Sayler - Colaje murale, instalaţie.
Expoziţie de pictură Helene Delprat (în colaborare cu Centrul Cultural Francez, Timişoara).
1994 Afişul polonez.
"New Hyphen" - expoziţie Paul Neagu.
Orient - Occident, expoziţie eseu.
Peter Jakobi, sculptură şi fotografie.
1995 Roman Cotoşman, Vera Röhm şi Pier Giulio Bonifacio, expoziţie constructivist - concretă.
1996 Zona 2 - festival de performance, ediţia a doua.
Reinhardt Schuster, expoziţie organizată în colaborare cu Fundaţia Gerhardt Hauptmann Haus - Deutsch-osteuropäische Forum, Düsseldorf.
Timothy Emlyn Jones - Seeing things, expoziţie de desen.
1997 Farbkörper - Gerd-Alois Zwing, instalaţii, carte-obiect.
Kira Weber - pictură.
1998 Personalităţi artistice din perioada interbelică în Banat.
Constantin Flondor "Die Wonnen des Gartens", Fundaţia Gerhardt Hauptman Haus Düsseldorf.
1999 Autoportrete şi portrete făcute de artişti artiştilor, Muzeul de Artă, Timişoara.
Zona 3 - festival de performance, sala Studio, Teatrul Maghiar, Timişoara.
O anume artă de a trăi, Muzeul de Artă, Timişoara, în colaborare cu Frac Laguedoc-Rousillon Acţionismul în România în timpul comunismului, Galeria 28, Timişoara.
2000 Artă în Banat - secolele XVIII-XX (partea de artă contemporană) Oli Gherman Grausz - Import-Export, Muzeul de Artă, Timişoara
2001 Trienala Internaţională de plastică mică, Galeria Murska Sobota, Slovenia, curator pentru România
Autoportretul în arta contemporană, Muzeul de Artă, Timişoara.
2002 Paula Ribariu - Spaţii spirituale, Muzeul de Artă, Timişoara.
Zona 4 - festival de performance, Memorialul Revoluţiei, Timişoara.
2003 Octav Grigorescu, desen-pictură, Muzeul de Artă, Timişoara.
Paul Neagu - Abstract New Hyphen, Muzeul de Artă, Timişoara.
2004 Punct şi de la capăt. Prospecţiuni asupra artei tinere din România, Muzeul de Artă, Timişoara.
2006 Timişoara - între tradiţie şi modernitate (1960-1970), Muzeul de Artă, Timişoara.

Participări la simpozioane internaţionale
1991 "Art Nouveau - Art Déco - reflexe ale unei mentalităţi belle epoque în Banat", la Congresul Româno-American, Bucureşti.
1993 "Ana Tzigara Berza şi fovismul şcolii lui Dufy", la "Bucureşti '20-'30. Între avangardă şi modernism", Bucureşti.
1994 "Performance art în Româia în anii '90", la simpozionul "Modern după postmodern", Vrsac, Iugoslavia.
1996 "Performace Art in Romania. Between Gestures and Ritual", la conferinţa "Crossroads in Central-Europe", Budapest.
1998 "Ulyssis' Masks. Introduction to Ion Grigorescu's Visual Mechanics", la conferinţa "The Culture of the Time of Transformation", Poznan.
Gioconda's smile: from mythic to techno-ritual", Chişinău.
1999 "Dilemele tranziţiei artistice. Performance art în România la începutul anilor '90", la conferinţa "Ten Years After", Duke University, NC, SUA
"Mitologii terestre: corpul şi urmele sale", Centrul Cultural Francez Timişoara
Simpozionul internaţional "National and Regional Experiences in European Architecture, 1880-1940", Muzeul Ţăranului Român, Bucureşti
"Hypostasis: Medea or Ignored Feminity" la simpozionul internaţional "Gender and Ageing Presented in Media and Art", Universitatea de Arte, Bucureşti
2000 "Processes in Theatre, Art and Literature", Bergen.
2001 "Cultura memoriei în Europa centrală", colocviu internaţional organizat de Fundaţia "A Treia Europă", Timişoara
2002 Conferinţă la Academia Naţională de Artă, Sofia.
2003 "International Danube Conference in Art and Culture", Belgrad 1st International Festival of Premiere Performance, Pancevo, Serbia
2004 "The Private and the Social Body. Romanian Artists before and after 1989", Maska Foundation, Cankarsev Dom, Ljubljana.
"Connecting Artists. Developing Communities" organizat de Fundaţia culturală Proiect DCM, Bucureşti, aprilie 2004.
"Performing Identities", Vienna Days in Bucharest, mai 2004.
"The Artist and the Post-Totalitarian Society", The 11th Biennial of Visual Arts - Values, Pancevo, Serbia.
2006 "Patrimoniu, memorie, acţiune culturală", colocviu internaţional, Facultatea de Arte, Timişoara, Programul NEC-LINK.
Congresul IKT (Asociaţia Internaţională a Curatorilor de Artă Contemporană), Paris.

Participări la simpozioane naţionale
1985 Simpozion de istoria artei, patronat de Academia Română, Bucureşti
1991, 1996, 1997, 1998 Sesiunea naţională a Muzeelor de Artă (Ploieşti, Oradea, Cluj, Sibiu)
1997 Simpozionul de artă concretă, Bucureşti
1998 Simpozionul de artă contemporană "Periferic 2", Iaşi
IntermediART, Oradea
Simpozionul ANUC cu tema "Este informaţia culturală un lux în România ?", Artcub, Bucureşti
2000 Simpozion de artă contemporană, "Periferic 3 ", Iaşi.
2001 Artă şi arhitectură, secolele XIX şi XX. Curente şi influenţe, Muzeul Arad.
2002 "Revizitând expoziţia ", Goethe Zentrum, Iaşi.
"Arta digitală ", Muzeul de Artă, Arad.
2005 Conferinţe în cadrul Bienalei Internaţionale de Artă, mai 2005, Arad.
"Explorări aleatorii. Dan Mihălţianu şi contextul artei româneşti în anii '80-'90 ", conferinţă la MNAC, iunie 2005, Bucureşti.

Contact: E-mail: ipintilie@mail.dnttm.ro
Web: uapt.cjtimis.ro/membri/ipintilie

Galeria virtuală a membrilor Uniunii Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara   artistul precedent    artistul urmator  Copyright © 2007
Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara

Uniunea Artistilor Plastici din Romania - Filiala Timisoara
  UAPT
Cutie de scrisori
uapt@clicknet.ro
  Copyright © 2007
Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara

Uniunea Artistilor Plastici din Romania - Filiala Timisoara