Ion Sulea-Gorj
COMPASIUNE

(2000)
ulei pe pânză
în colecţie privată