Ovtavian Maxim

Uniunea Artiştilor Plastici din România
Filiala Timişoara
Octavian Maxim
[1934-2021]

sculptor
Versiunea în limba română The English language versionNăscut în august 1934 la Cluj-Napoca.

Studii:
1953 - Absolvent al Şcolii Medii de Arte Plastice din Timişoara;
1959 - Absolvent al Institutului de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu", clasa de sculptură a maestrului Cornel Medrea.

Debut expoziţional: 1959 - la Timişoara.

1960-1993 - Participă în ţară la expoziţiile anuale, regionale, judeţene, bienale pe ţară, comemorative şi de grup. În străinătate expune la Novi-Sad, Belgrad şi Austria.
1972- Călătorii de studii la Budapesta şi Praga.
1995-1999 - Participă la Saloanele anuale la Muzeul Banatului.
1997-1998 - Participă la Ediţia a III-a şi a IV-a a Saloanelor Internaţionale de Sculptură mică, Arad.

Lucrări monumentale: 1972 - "Fântâna Zimbrilor" - Haţeg; 1977 - "Maternitate" - Carei; 1981-1986 - În colaborare "Iconostasul, scaunele împărăteşti şi sfeşnicele" la biserica Sfântul Nicolae din Lovrin; 1987-1989 - "Monumentul funerar" pentru familia Morariu din cimitirul Cosminului din Timişoara;

34 de ani de activitate profesională didactică:
1959-1961 - Liceul Simion Bărnuţiu;
1961-1969 - Asistent la Facultatea de Desen din Timişoara;
1970-1982 - Profesor de desen şi metodist la Liceul Pedagogic şi Liceul de Arte Plastice;
1982-1994 - Profesor de educaţie artistică plastică la şcoala generală nr.15.

Lucrări în multe colecţii particulare şi de stat din ţară şi străinătate: Germania, Italia, America, Canada, Ungaria, Israel, Grecia, Japonia şi Australia.

Galeria virtuală a membrilor Uniunii Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara   left    right  Copyright © 2007
Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara

Uniunea Artistilor Plastici din România - Filiala Timşsoara
  Copyright © 2007
Timişoara Branch of the Fine Arts Union of România

Timişoara Branch of the Fine Arts Union of România