Stefan Kelemen

Uniunea Artiştilor Plastici din România
Filiala Timişoara
Ştefan Kelemen
sculptor
Versiunea în limba română The English language version

(Foto digital: Camil Mihăescu)
Născut în Timişoara la 14.05.1942.

Date biografice:
1956-1961 activităţi practice în domeniul gravurii în oţel.
1961-1963  studii în cadrul şcolii tehnice de silvicultură din Timişoara.
1963-1966  studii în cadrul Facultăţii de Arte Plastice - Universitatea Timişoara.
1966-1970  designer - grafică publicitară.
1970-1978  gravură şi design bijuterie.
1978-1985  designer industrial la I.S.I.M. Timişoara.
1987-1991  paralel cu activitatea de bază, participă la restaurarea faţadei Palatului Baroc (Muzeul de Artă din Timişoara) Piaţa Unirii, Timişoara.

Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România din anul 1991.

Expoziţii peste hotare:
1982  expoziţia artiştilor plastici români la Gera - R.D. Germania.
1990  expoziţia artiştilor plastici timişoreni la Szeged - Ungaria.
1991  "Osterausstellung CHRISTOPHORUS PRO RO UMAN IA" CH'91 la Cham -Elveţia.
1991  expoziţie grup la Essen - Germania.
1993  "Kunst aus roumaniaen" expoziţie grup Timişoara la Duisburg - Germania.
1994  tabăra de creaţie "Plein air" Csongrad - Ungaria.
1994  expo grup: Temeswarer Kunstler in Bamberg - Germania.
1995  expoziţia internaţională "Blick Kontakte" Buren - Germania.
1996  expoziţie grup din Timişoara "Artişti timişoreni la Budapesta" - Ungaria
2004  "LUMINA" expoziţie organizată de U.A.P. filiala Timişoara la Szeged - Ungaria
2007-2008  Expoziţie Naţională Itinerantă: România (Arad), Cehia (Pilsen), Ungaria (Pesc), Austria, Croaţia.

Expoziţii în ţară:
1967-2002  participă la saloanele anuale timişorene precum şi la majoritatea expoziţiilor naţionale de sculptură Bucureşti-Arad-Reşiţa.
1983  expoziţie personală de sculptură la Timişoara.
2006  expoziţie personală la galeria Helios - Timişoara.
2011  expoziţie personală la Muzeul de Artă Timişoara.

Lucrări în colecţii şi muzee:
1980  Bucureşti - achiziţie în patrimoniul naţional.
1998  Lucrări în Muzeul "Memorialul Revoluţiei din Decembrie 1989".
2011  Lucrări în Muzeul de Artă Timişoara.

Lucrări în colecţii particulare: România, Germania, SUA. Elveţia, Franţa, Italia. Ungaria, Iordania.

Nominalizări:
2006  Nominalizare la faza republicană - Bucureşti 2006 - din partea filialei U.A.P Timişoara - secţia Sculptură.

Artă monumentală: "Monumentul omagial al studenţilor martiri din Decembrie 1989" dezvelit în Timişoara în decembrie 1997.

Recomandare:

    Omniprezenţa umanului

Ceea ce impresionează în mod deosebit în creaţia sculptorului Ştefan Kelemen este constantul interes pentru valorile circumscrise spaţiului uman. Întâlnirea cu morfologiile şi semnificaţiile umane a dobândit, după ani de statornică, frecventare, caracterul unui ritual, dar, fascinaţi de bucuria luării în posesie a formelor umane, nu trebuie să ne lăsăm înşelaţi de evidenţa actualitate a acestor reprezentări. Imaginea omului pe care ne-o prezintă sculptorul vine din câmpul experienţei cotidiene, dar rădăcinile sale coboară mult în timp, atingând în fantastica lunecare printre veacuri, căutările Renaşterii, şi, în straturi temporale mai profunde, în acelaşi orizont mediteraneean, unde s-a forjat cultul antropocentrist, reprezentările artei neolitice din spaţiul egean.
La acest nivel al culturii preistorice - unde şi Brâncuşi îşi afla baza motivelor mitice, izvoarele extremei noutăti cu care surprindea, la începutul secolului al XX-lea, lumea în neîncetată căutare a noutăţii-, găseşte Ştefan Kelemen temeiul generalităţii, abstracţiunea reprezentărilor, forţa de cuprindere a realităţii umane, care nu are nevoie de puzderia de date descriptive, localizante. Volumul sculpturilor sale este de regulă purificat de detalii, redus la esenţă; Ia pura expresie. În acest moment, al optimei funcţionări, volumul îşi ia ca aliat lumina, care devine un agent activ, care desăvârşeşte opera de dematerializare, de transparenţă, de pătrundere într-o zonă a metafizicului spre care tinde artistul. Fereastra care astfel se deschide spre sacru este cea care asigură în profunzime actualitatea acestor sculpturi.

    Constantin Prut Octombrie 2012

Contact: România - 300587 Timişoara
Telefon: +40 (0)256 460105
Mobil: +40 (0)731455856
E-mail: kelemengabi@yahoo.com (adresa fiului)
Web page: http://uapt.cjtimis.ro/membri/skelemen

Galeria virtuală a membrilor Uniunii Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara   left    right  Copyright © 2014
Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara

Uniunea Artistilor Plastici din România - Filiala Timşsoara
  Copyright © 2014
Timişoara Branch of the Fine Arts Union of România

Timişoara Branch of the Fine Arts Union of România