<HTML> <HEAD> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8"> <TITLE>Expozitia cu vanzare "DARURILE PRIMAVERII". Imagine de la panotarea expozitiei - Helios, 14.04.16</TITLE> <LINK REL="STYLESHEET" TYPE="text/css" HREF="../pcb/pcba.css"> </HEAD> <BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#000000" VLINK="#808080" ALINK="#000000"> <TABLE> <TR> <TD VALIGN=TOP> <IMG SRC="v140416.jpg" ALT="Imagine de la panotare expozitie" BORDER=1 ALIGN=CENTER HSPACE=10> <BR><BR> Foto: <A CLASS=acustom2 HREF="http://uapt.cjtimis.ro/personal/vstreian">Virgiliu Streian</A> </TD> <TD VALIGN=TOP> <B>Imagine de la panotarea expozi&#355;iei</B> <P ALIGN=CENTER> <B>Expozi&#355;ia de grup cu v&acirc;nzare dedicat&#259; S&#259;rb&#259;torilor pascale:</B><BR> <FONT COLOR="#996600"><B>DARURILE PRIM&#258;VERII</FONT></B><BR><BR> </P> <P ALIGN=CENTER> Galeria "Helios" din Timi&#351;oara,<BR> Joi, 14 aprilie 2016, ora 14<SUP>00</SUP>.<BR> Expozi&#355;ia va r&#259;m&acirc;ne deschis&#259; p&acirc;n&#259; &icirc;n data de 27 aprilie 2016.</FONT> </FONT> <P>&Icirc;n imagine, &icirc;n ac&#355;iunea de panotare: <UL> <LI> <A CLASS=acustom3 HREF="../membri/ptorony/ptorony.htm"><B>Pavel Torony</B></A> - pictor, membru al Filialei din Timi&#351;oara a UAP. </LI> <!-- <LI> <B>Nicolae Popovici</B></A> - sculptor, pre&#351;edinte al Asocia&#355;iei Uniunii Arti&#351;tilor Plastici neprofesioni&#351;ti "Romul Ladea" din Timi&#351;oara. </LI> --> </UL> <P ALIGN=RIGHT> <!-- <A CLASS=acustom2 HREF="a020415.jpg"><B>Afi&#351; expozi&#355;ie</B><IMG SRC="../pcb/treip.gif" ALT="" ALIGN=BASE BORDER=0></A><BR> --> <A CLASS=acustom2 HREF="noutati_helios.htm#140416">Detalii<IMG SRC="../pcb/treip.gif" ALT="" ALIGN=BASE BORDER=0></A><BR> </P> </TD> </TR> </TABLE> </BODY> </HTML>