<HTML> <HEAD> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8"> <TITLE>Tabara de pictura de la Herneacova- Editia a III-a. Expozitia de pictura "Peisaj la Herneacova III" - Helios, 19.02.2015</TITLE> <LINK REL="STYLESHEET" TYPE="text/css" HREF="../pcb/pcba.css"> </HEAD> <BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#000000" VLINK="#808080" ALINK="#000000"> <TABLE> <TR> <TD> <TABLE> <TR> <TD VALIGN=TOP> <IMG SRC="v190215.jpg" ALT="Imagine de la vernisaj" BORDER=1 ALIGN=CENTER HSPACE=10> <BR><BR> Foto: <A CLASS=acustom2 HREF="http://uapt.cjtimis.ro/personal/vstreian">Virgiliu Streian</A> </TD> <TD VALIGN=TOP> <B>Imagine de la vernisaj.</B><BR> <P ALIGN=CENTER> <FONT COLOR="#996600"><B>Tab&#259;ra de pictur&#259; de la Herneacova- Edi&#355;ia a III-a</B><BR> <B>Expozi&#355;ia de pictur&#259;</B><BR> <B>"Peisaj la Herneacova III"</B> </FONT><BR> <BR> <FONT SIZE=-1>Galeria "Helios" din Timi&#351;oara,<BR> Joi, 19 februarie 2015, ora 18<SUP>00</SUP>.<BR> </P> Prezint&#259; istoricul &#351;i criticul de art&#259; <A CLASS=acustom3 HREF="../membri/iiovan/iiovan.htm"><B>prof. univ. dr. Ioan Iovan</B></A>, membru al Filialei din Timi&#351;oara a UAP. </FONT> <BR> Expozi&#355;ia va r&#259;m&acirc;ne deschis&#259; p&acirc;n&#259; &icirc;n data de 04 martie 2015.</FONT> <P>&Icirc;n imagine (d.l.s.l.d.):<BR> <UL> <LI> <A CLASS=acustom3 HREF="../membri/vacatrinei/vacatrinei.htm"><B>Victor Acatrinei</B></A> - pictor, curator expozi&#355;ie &#351;i organizator tab&#259;r&#259;. </LI> <LI> <A CLASS=acustom3 HREF="../membri/iiovan/iiovan.htm"><B>Ioan Iovan</B></A> (la microfon) - istoric &#351;i critic de art&#259;, prof.univ.dr. la Universitatea de Vest Timi&#351;oara, Facultatea de Arte &#351;i Design, membru al Uniunii Arti&#351;tilor Plastici din Rom&acirc;nia - Filiala Timi&#351;oara. </LI> <LI> <A CLASS=acustom3 HREF="../membri/iszekernyes/iszekernyes.htm"><B>Ioan Szekerny&eacute;s</B></A> - istoric &#351;i critic de art&#259;, pre&#351;edinte al Uniunii Arti&#351;tilor Plastici din Rom&acirc;nia - Filiala Timi&#351;oara. </LI> </UL> <BR><BR> <!-- <A CLASS=acustom2 HREF="i050913.jpg">Invita&#355;ie la vernisaj<IMG SRC="../pcb/treip.gif" ALT="" ALIGN=BASE BORDER=0></A> <BR> --> <A CLASS=acustom2 HREF="a190215.jpg">Afi&#351; eveniment<IMG SRC="../pcb/treip.gif" ALT="" ALIGN=BASE BORDER=0></A> <BR> <BR> <A CLASS=acustom2 HREF="noutati_helios.htm#190215">Detalii<IMG SRC="../pcb/treip.gif" ALT="" ALIGN=BASE BORDER=0></A><BR> </P> </TD> </TR> </TABLE> </BODY> </HTML>