Daniela Gombos

Uniunea Artiştilor Plastici din România
Filiala Timişoara
Daniela Gomboş
Director general UAPT
Versiunea în limba română The English language version

 
CALITĂŢI
  • Capacitate intelectuală deosebită;
  • Capacitate excelentă de comunicare;
  • Capacitatea de a rezolva problemele;
  • Bun organizator;
  • Experienţă în management;
  • Experienţă în marketing.
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
25 mai 1992-present: GENERAL MANAGER UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI TIMIŞOARA

Responsabilităţi: coordonarea tuturor activităţilor administrative şi logistice ale UAPT în acord cu bugetele aprobate şi politica culturală; identificarea, emiterea şi implementarea de noi proceduri pentru îmbunătăţirea activităţii la nivel de UAPT, coordonarea tuturor activităţilor pentru menţinerea şi dezvoltarea bazei materiale, selectarea, angajarea personalului şi activităţi de training, relaţii cu publicul, reprezentarea firmei în relaţiile cu instituţiile publice la nivel local şi central.
Auditarea si supravegherea furnizorilor,negocierea contractelor de artă monumentala,realizarea necesarelor de produse pentru vănzare în galeriile pe care le deţinem, urmărirea vănzărilor.
Rezolavarea problemelor administrativ-sociale ale membrilor UAPT legate de aceasta calitate(contracte ateliere, asigurări sociale, probleme juridice, pensii, expoziţii, export temporar şi definitiv, relaţii în vamă, acte vamale.

STUDII
1986-1992: Institutul Politehnic "Traian Vuia"-Facultatea de Mecanică
Specializare : inginer/utilajul si tehnologia sudării
2000:Diploma de MANAGER CULTURAL
1999: Curs de MS Office (Wordstar, Windows,Quatro,Foxpro)
1994:CURS DE CONTABILATE
2000: Operations management Fiman (Fundaţia Internaţională de Management)
Marketing management

LIMBI STRĂINE
Engleză: vorbit fluent, scris, citit

CUNOŞTINŢE CALCULATOR
Cunoştinţe în MS-Office, Powerpoint

CARNET DE CONDUCERE
Categoria B

DATE PERSONALE
Stare civilă: Căsătorită, 1 Copil;  Copyright © 2010
Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara

Uniunea Artistilor Plastici din Romania - Filiala Timisoara
  Copyright © 2010
Timişoara Branch of the Fine Arts Union of Romania

Timişoara Branch of the Fine Arts Union of Romania