Diploma de excelenţă a Salonului artelor vizuale - ediţia a 86-a din 2016
i s-a conferit artistului vizual
Daniel Apostu Teodorescu pentru lucrarea de grafică:


Daniel Apostu Teodorescu
Stasis 3 (serie de 10 gravuri)
(2016)
aquatinta / aquaforte pe alamă
20x20 cm


Daniel Apostu Teodorescu
e-mail: apostuteodorescudaniel@yahoo.com Facebook: https://www.facebook.com/apostuteodorescu.daniel

Afiş salon
Invitaţie