Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara
Salonul Artelor Vizuale
Timişoara 2004

Bara aurie

Condiţii de participare

Salonul Artelor Vizuale este o manifestare tradiţională de mare prestigiu organizată anual de către Asociaţia "Uniunea Artiştilor Plastici din Timişoara" cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş, al Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional a judeţului Timiş, Consiliu Local al Municipiului Timişoara şi al Muzeului Banatului - Secţia de artă.
În aria culturală a Banatului, Salonul Artelor Vizuale a constituit de-a lungul timpului un liant între tradiţie şi contemporaneitate, oferind o imagine multidimensională asupra artelor vizuale din vestul ţârii, printr-o valoroasă retrospectivă anuală.
În egală măsură evenimentul marchează periodic continuităţile şi/sau discontinuităţile proiectelor artiştilor profesionişti, asigurându-şi astfel actualitatea.

Salonul Artelor Vizuale 2004 va fi consemnat în Agenda unui volum reprezentativ editat de Filiala din Timiş a UAP , fiecare participant primind gratuit câte un exemplar din volum.

În vederea tehnoredactării şi tipăririi în timp util a volumului, se va depune până la data de 28.11.2004 la sediul A.U.A.P.T.(Str.G. Enescu Nr. 1) titlurile lucrărilor, precum şi datale referitoare la tehnica şi dimensiunile operelor artistice prezentate în cadrul Salonului Artelor Vizuale.

Taxa de participare - protocol: 100.000 lei


Calendarul manifestării

Locul: Muzeul Banatului din Timişoara, Secţia de Artă
Perioada: 5 decembrie 2004 - 10 ianuarie 2005
Predarea lucrărilor: 26-27 noiembrie 2004 la Secţia de artă a Muzeului Banatului, str. Mercy nr. 2
Jurizarea lucrărilor: 29-30 noiembrie 2004
Ridicarea lucrărilor respinse: 11, 12 ianuarie 2005
Panotarea expoziţiei: 1-4 decembrie 2004
Vernisaj: 5 decembrie 2004, ora ll00
Ridicarea lucrărilor din expoziţie se va face în perioada 10-12 ianurie 2005, de la Secţia de artă a Muzeului Banatului.

Lucrările neridicate în inervatul de timp menţionat vor intra în patrimoniul Asociaţiei "Filiala U.A.P. Timişoara".

Condiţii de participare

În cadrul Salonului Artelor Vizuale 2004 pot expune artişti plastici membri titulari şi stagiari ai Asociaţiei "Filiala Uniunii Artiştilor Plastici din Timişoara ", ai filialelor U.A.P. din regiunea Banatului, absolvenţi şi studenţi în anul terminal ai Facultăţilor de Artă.
Se pot prezenta un număr de maximum 3 lucrări realizate în anul 2004.
Un juriu format din artişti profesionişti va face selecţia lucrărilor.
Din cauza spaţiului expoziţional relativ redus, fiecărui artist i se rezervă un loc pe simeză de max. 3 ml. pe orizontală.

Lucrările vor avea înscrise pe verso următoarele date: autor, titlul lucrării, tehnica, dimensiuni, anul, valoarea în lei. Lucrările ce vor fi expuse pe simeze trebuie să fie prevăzute cu un sistem de agăţare. Nu vor fi admise spre jurizare şi participare lucrările prezentate după data menţionată .

Juriul

Preşedintele juriului: Petru Jecza
a. Grafică: Constantin Catargiu
Vică Tilă Adorian
Alexandru Jakabhazi
b. Pictură: Romul Nuţiu
Viorel Toma
Nora Blaj Demetrescu
c. Sculptură: Szakats Bela
Luigi Şt. Varga
Slavenca Petre
d. Tapiserie design: Rodica Banciu Regep
Valentina Ştefănescu
Adrian Marian
e. Instalaţie,
Multimedia,
Obiect:
Dinescu Iulia
Stelian Acea
Iosif Ştefan Tasi

Curatorul expoziţiei: Petru Galiş

Pentru buna organizare a expoziţiei vă rugăm să respectaţi datele consemnate în calendarul manifestării. Participarea dvs. la Salonul Artelor Vizuale 2004 confirmă acceptarea condiţiilor de participare.

Bara aurie

  Copyright © 2007
Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara

Uniunea Artistilor Plastici din Romania - Filiala Timisoara
  UAPT
Cutie de scrisori
uapt@clicknet.ro
  Copyright © 2007
Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara

Uniunea Artistilor Plastici din Romania - Filiala Timisoara