Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara
Salonul Artelor Vizuale
Timişoara 2005

Bara aurie

Joi, 22 decembrie 2005, ora 17 în Sala de marmură a Muzeului Banatului (P-ţa Huniade Nr. 1) va avea loc festivitatea de deschidere a Salonului artelor vizuale - 2005, prin tradiţie cea mai reprezentativă şi importantă manifestare expoziţională colectivă a creatorilor de frumos din municipiul Timişoara şi din zona de sud-vest al României. Tradiţionala întrunire profesională, organizată începănd din 1930, cu o periodicitate anuală, exceptând doar scurtele intreruperi provocate de evenimentele politice şi istorice, constituie un cadru şi un prilej ideal pentru înfăţişarea în faţa colegilor de breaslă, a iubitorilor de artă, pentru trecerea în revistă a producţiei artistice recente a pictorilor, graficienilor, sculptorilor, artiştilor decoratori, designerilor, ceramiştilor etc. care trăiesc şi activează în aşezările bănăţene. Prin expoziţia colectivă se realizează un bilanţ al "recoltei" artistice. Pe simeze şi stative se adună şi expun la un loc relativ restrâns cele mai reuşite şi proaspete imagini, obiecte plastice şi decorative, instalaţii şi asamblaje multimedia, pentru a reflecta veridic şi cuprinzător potenţialul creator de care dispune în anul 2005 valoroasa breaslă a artiştilor plastici. Numărul membrilor titulari şi stagiari ai Filialei Timişoara a UAP a depăşit deja magica cifră de 170. Datorită reînfiinţării învăţământului artistic de nivel academic la Timişoara puternica familie a creatorilor de frumos creşte an de an într-un ritm intens şi îmbucurător. Tinerii creatori aduc un suflu nou, proaspăt şi regenerator, o efervescenţă sporită şi rodnică, pentru întreaga mişcare artistică şi spirituală din vestul României.

Ediţiile succesive ale Salonului de Arte Vizuale, lucrările jurizate şi expuse demonstrează şi confirmă pe deplin un adevăr incontestabil - de altfel ştiut şi general recunoscut -, şi anume faptul, că municipiul Timişoara se numără printre cele mai solide, prospere şi prestigioase centre artistice din România. Dintre cele 11 premii naţionale acordate pentru anul 2004 patru au revenit artiştilor plastici profesionişti din Timişoara. Cum s-a întâmplat şi la ediţiile precedente, cu siguranţă şi în iarna anului 2005, printre expozanţii Salonului se vor regăsi deopotrivă maeştrii reputaţi, recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional, creatorii de mare valoare, exponenţii de frunte ai generaţiile de mijloc care şi-au confirmat talentul şi calităţile creatoare prin participările cu succes la expoziţiile organizate în Timişoara, în ţară şi peste hotare, şi o serie de tineri înzestraţi, ambiţioşi şi dinamici, care bat cu şanse reale la porţile afirmării şi consacrării. Salonul ca avea prestanţă, valoare şi o ridicată ţinută artistică.

În cadrul vernisajului se va lansa şi cartea Grafica timişoreană de criticul şi istoricul de artă Ioan Iovan. Volumul editat de Filiala din Timişoara a UAP cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş, Consiliului Local Timişoara şi al Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional a văzut lumina tiparului la Editura Cosmopolitan Art Timişoara. Cartea-album cuprinde în Addendă şi listele tuturor participanţilor la saloanele anuale din 2003 şi 2004.

Bara aurie

  Copyright © 2007
Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara

Uniunea Artistilor Plastici din Romania - Filiala Timisoara
  UAPT
Cutie de scrisori
uapt@clicknet.ro
  Copyright © 2007
Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara

Uniunea Artistilor Plastici din Romania - Filiala Timisoara