Filiala din Timişoara a
Uniunii Artiştilor Plastici
din România