Noul site (in lucru)...

Uniunea Artiştilor Plastici din România
Filiala Timişoara
(UAPT)

Adresa: Strada George Enescu, nr. 1
300022 - TIMIŞOARA
Judeţul TIMIŞ
ROMÂNIA
Telefon / Fax: +40 (0)256 492202
E-mail: uaptimisoara@gmail.com
Web: -UAPdR filiala Timişoara: http://uapt.cjtimis.ro
-UAP din România: http://www.uap.ro
-UAP din România: https://www.facebook.com/uapdinromania
Galeria de arta Helios a Uniunii Artistilor Plastici din Romania - Filiala Timisoara

 
Consiliul de administraţie UAPT
rezultat în urma alegerilor din 11.12.2018, cu un mandat de 4 ani
Dana Constantin preşedinte, artist vizual, prof.univ.dr.
Gabriel Kelemen vicepreşedinte, sculptor, critic de artă, lector univ.dr.
Viorel Cosor vicepreşedinte, pictor şi grafician, conf.univ.dr.
Constantin Catargiu vicepreşedinte, grafician, prof.univ.dr.
Gloria Grati vicepreşedinte, ceramist, lector univ.dr.

Bara aurie

Despre noi   2016: Lista Membrilor Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Timişoara   2019: Planificarea expoziţiilor la Galeria de artă Helios  
Galeria virtuală a membrilor Uniunii Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara 

Scurt istoric
Uniunea Artiştilor Plastici din România (prescurtat UAP) există sub această denumire din anul 1951 şi este moştenitoarea Sindicatelor Artelor Frumoase din 192l. Filiala din Timişoara a UAP (prescurtat UAPT) are personalitate juridică proprie din 1998.

Scop
UAPT are drept scop promovarea artei şi susţinerea intereselor membrilor săi în acest domeniu.

Organizare - componenţă
UAPT este o asociaţie nonguvernamentală şi nonprofit, alcătuită din artişti plastici profesionişti (pictori, sculptori, graficieni, designeri, artişti decoratori, scenografi, critici de artă, restauratori, artişti multimedia).
Numărul membrilor titulari şi stagiari ai Filialei Timişoara a UAP la data de 07.12.2018 este de 257. Datorită reînfiinţării învăţământului artistic de nivel academic la Timişoara puternica familie a creatorilor de frumos creşte an de an într-un ritm intens şi îmbucurător. Tinerii creatori aduc un suflu nou, proaspăt şi regenerator, o efervescenţă sporită şi rodnică, pentru întreaga mişcare artistică şi spirituală din vestul României. Calitatea de membru UAP se poate dobândi la cerere de către cetăţeni români sau străini cu studii superioare de specialitate şi cu îndeplinirea condiţiilor de primire stabilite prin statut şi regulamente. Fiecare candidat este vizionat de către o comisie a UAP, ce se întruneşte anual şi care apreciază activitatea profesională şi calitatea lucrărilor prezentate.

Resurse
UAPT se întreţine din resurse proprii, însemnând cotizaţii ale membrilor şi adaos comercial la materialele şi lucrările de artă vândute prin sistemul UAP. UAPT deţine, cu titlu de chiriaş, un număr de 45 ateliere de creaţie şi Galeria de artă Helios.

Semnal
Suntem interesaţi în contacte cu asociaţii profesionale similare şi cu orice posibili susţinători ai proiectelor noastre culturale. Membrii UAPT pot răspunde şi susţine realizarea oricăror lucrări în domeniile: artă monumentală (pictură murală, sculptură monumentală), design ambiental, restaurare monumente, învăţământ de artă.

 

Salonul Artelor Vizuale - ediţia a 88-a din 2018.

Muzeul de Artă Timişoara,
Salonului Artelor Vizuale- ediţia a 88-a din 2018

Anunţuri importante UAPT

  • 12.03.2019: - Dana Constantin- membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara, lansează un album de artă, MARŢI, 12 MARTIE, ORA 18:00 la librăria "LA DOUĂ BUFNIŢE" din Timişoara. Detalii
  • 18.04.2018: - Ioan Iovan- membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara- - lansarea cărţii "TEME ALE PICTURII" şi prezentarea cărţii "Corneliu Baba (TEME ŞI ARHETIPURI)".

Expoziţii la Galeria "Helios" (arhivă)

15 aprilie 2019 - 24 aprilie 2019
INVITAŢIE
la vernisaj: Marţi, 16.04.2019, ora 1800

Afis expozitie
Artişti UAPT premiaţi

Expoziţia de grup
"Salonul Premiaţilor UAPT"


Detalii


Expoziţii în holul Primăriei Municipiului Timişoara (arhivă)

Expoziţii în holul Consiliului Judeţean Timiş (arhivă)

07 decembrie 2018 - 07 ianuarie 2019
INVITAŢIE
la vernisaj: Vineri, 07 decembrie 2018, ora 1400


Imagine de la vernisaj
în holul etajului II din Palatul Administrativ din Timişoara

Participanşti la tabără

Expoziţia de grup
"Tabara Băile Călacea din perioada 23 iulie - 03 august 2018"
.

Detalii


Declinare de răspundere:
Actele normative mai jos prezentate nu au un caracter oficial şi vor putea fi folosite numai în scop de informare, în niciun caz pentru luarea unor decizii, pentru care este necesară consultarea actelor oficiale.

Filiala din Timişoara a Uniunii Artiştilor Plastici din România 

Uniunea Artiştilor Plastici din România  LEGE privind instituirea indemnizaţiei compensatorii pentru membrii, cu statut de pensionari, ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică din România. 


Bara aurie

  Copyright © 2019
Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara

Uniunea Artistilor Plastici din Romania - Filiala Timisoara
  Copyright © 2019
Timişoara Branch of the Fine Arts Union of Romania

Timisoara Branch of the Fine Arts Union of Romania