Uniunea Artiştilor Plastici din România
Filiala Timişoara
(UAPT)

Adresa: Strada George Enescu, nr. 1
300022 - TIMIŞOARA
Judeţul TIMIŞ
ROMÂNIA
Telefon / Fax: +40 (0)256 492202
E-mail: uaptimisoara@gmail.com
Web: -UAPdR filiala Timişoara: http://uapt.cjtimis.ro
-UAP din România: http://www.uap.ro
Galeria de arta Helios a Uniunii Artistilor Plastici din Romania - Filiala Timisoara


Conducerea administrativă
Daniela Gomboş director
Aida Ghiocel contabil-şef
Administrator site UAPT
Virgiliu Streian   lector univ.
 
Consiliul de administraţie UAPT
rezultat în urma alegerilor din 15.12.2014, cu un mandat de 4 ani
Ioan Szekernyés preşedinte, critic de artă
Ciprian Chirileanu vicepreşedinte, grafician
Viorel Cosor vicepreşedinte, pictor şi grafician
Ioan Iovan vicepreşedinte, critic de artă
Constantin Catargiu vicepreşedinte, grafician

Comisia de cenzori
Dumitru Popescu pictor şi scenograf
Adrian-Mihail Marian designer
Sebastian Săvoiu designer

Bara aurie

2016: Lista Membrilor Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Timişoara  
2016: Planificarea expoziţiilor la Galeria de artă Helios  
Galeria virtuală a membrilor Uniunii Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara 

Scurt istoric
Uniunea Artiştilor Plastici din România (prescurtat UAP) există sub această denumire din anul 1951 şi este moştenitoarea Sindicatelor Artelor Frumoase din 192l. Filiala din Timişoara a UAP (prescurtat UAPT) are personalitate juridică proprie din 1998.

Scop
UAPT are drept scop promovarea artei şi susţinerea intereselor membrilor săi în acest domeniu.

Organizare - componenţă
UAPT este o asociaţie nonguvernamentală şi nonprofit, alcătuită din artişti plastici profesionişti (pictori, sculptori, graficieni, designeri, artişti decoratori, scenografi, critici de artă, restauratori, artişti multimedia).
Numărul membrilor titulari şi stagiari ai Filialei Timişoara a UAP la data de 22.01.2016 este de 243. Datorită reînfiinţării învăţământului artistic de nivel academic la Timişoara puternica familie a creatorilor de frumos creşte an de an într-un ritm intens şi îmbucurător. Tinerii creatori aduc un suflu nou, proaspăt şi regenerator, o efervescenţă sporită şi rodnică, pentru întreaga mişcare artistică şi spirituală din vestul României. Calitatea de membru UAP se poate dobândi la cerere de către cetăţeni români sau străini cu studii superioare de specialitate şi cu îndeplinirea condiţiilor de primire stabilite prin statut şi regulamente. Fiecare candidat este vizionat de către o comisie a UAP, ce se întruneşte anual şi care apreciază activitatea profesională şi calitatea lucrărilor prezentate.

Resurse
UAPT se întreţine din resurse proprii, însemnând cotizaţii ale membrilor şi adaos comercial la materialele şi lucrările de artă vândute prin sistemul UAP. UAPT deţine, cu titlu de chiriaş, un număr de 45 ateliere de creaţie şi Galeria de artă Helios.

Semnal
Suntem interesaţi în contacte cu asociaţii profesionale similare şi cu orice posibili susţinători ai proiectelor noastre culturale. Membrii UAPT pot răspunde şi susţine realizarea oricăror lucrări în domeniile: artă monumentală (pictură murală, sculptură monumentală), design ambiental, restaurare monumente, învăţământ de artă.

Salonul Artelor Vizuale - ediţia a 85-a din 2015.
Regulament, Fisa de participare, Invitaţie, Afiş salon.

Sâmbătă, 12 decembrie 2015, ora 1800

Imagine de la decernare premiu
Muzeul de Artă Timişoara,
Salonului Artelor Vizuale- ediţia a 85-a din 2015

Premiu Salon "Primus inter pares": lucrarea "Instinct de conservare" de Sorin Bijan (pictură)
Sorin Bijan Sorin Bijan - Instinct de conservare

Premiu Salon la tineret: lucrarea "Solitudine" de Natalia Bica (grafică)
Natalia Bica Natalia Bica- 'solititudine'

Premiu Salon la tineret: lucrarea "Nevoie" de Iancu David (arte decorative)
Iancu David Iancu David- 'Nevoie'

Premiu Salon la tineret: lucrarea "Înecul" de Amalia-Maria Gaiţă (foto)
Amalia-Maria Gaita Amalia-Maria Gaita- 'Inecul'

Premiu Salon la tineret: lucrarea "Învaţă pasărea să zboare" de Iulian-Augustin Iftodiu (pictură)
Iulian-Augustin Iftodiu Iulian-Augustin Iftodiu- 'Invata pasarea sa zboare'

Premiu Salon la tineret: lucrarea "Dor de zbor" de Ana-Maria Varga (Pataki) (sculptură)
Ana-Maria Varga Ana-Maria Varga- 'Dor de zbor'


Premiul Agenţiei ULTRAMARIN: lucrarea "Peisaj oriental şi din imaginaţie" de Silvia Moldovan (pictură)
Silvia Moldovan Silvia Moldovan- 'Peisaj oriental si imaginatie'

Anunţuri importante UAPT

  • 17 decembrie 2016 - 15 ianuarie 2016 - Salonul Artelor Vizuale - 2016, Ediţia a 86-a. Predarea lucrărilor în 13 dec.2016 (vezi regulamentul)- Regulament Fişa de participare
  • 10.12.2016 - 11.01.2017: - La Galeria Helios din Timişoara, invitaţie de participare: Expoziţia de grup cu vânzare, care va avea loc cu ocazia sărbătorilor de iarnă intitulată "CADOUL". Regulament
  • 25.11.2016: - Lista artiştilor din România care au fost admişi la
    QUADRIENALA DE PICTURĂ BALCANICĂ DE LA STARA ZAGORA - BULGARIA
    .Detalii

Expoziţii la Galeria "Helios"

25 noiembrie - 07 decembrie 2016
vernisaj: Vineri, 25.11.2016, ora 1800


Imagine de la vernisaj
Sándor Aranyi, Lőrinc Popovics şi Lajos Sejben din oraşul Szeged (Ungaria)

Expoziţia
"UNGHIURI DE LUMINĂ"

Detalii


Expoziţii în holul Primăriei Municipiului Timişoara

13 septembrie 2016 - 30 septembrie 2016
INVITAŢIE
la expoziţie

Invitatie la vernisaj
la Galeria Primăriei Municipiului Timişoara

Pavel Torony
Expoziţia "Portrete".

Detalii


Expoziţii în holul Consiliului Judeţean Timiş

07 decembrie 2016 - 07 ianuarie 2017
INVITAŢIE
la vernisaj:Miercuri, 07 decembrie, ora 1400

Invitatie la vernisaj
în holul etajului II din Palatul Administrativ din Timişoara

prof.univ.dr.Rodica Banciu Regep şi prof.dr. Nataliţa Radu Boeţi.

Expoziţia de tapiserie "URMELE TIMPULUI".

DetaliiLEGE privind instituirea indemnizaţiei compensatorii pentru membrii, cu statut de pensionari, ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică din România. 
Uniunea Artiştilor Plastici din România - Statut 
Uniunea Artiştilor Plastici din România - Regulament pentru primiri şi titularizări în UAP 


Bara aurie

  Copyright © 2016
Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara

Uniunea Artistilor Plastici din Romania - Filiala Timisoara
  Copyright © 2016
Timişoara Branch of the Fine Arts Union of Romania

Timisoara Branch of the Fine Arts Union of Romania