Uniunea Artiştilor Plastici din România
Filiala Timişoara
(UAPT)

Adresa: Strada George Enescu, nr. 1
300022 - TIMIŞOARA
Judeţul TIMIŞ
ROMÂNIA
Telefon / Fax: +40 (0)256 492202
E-mail: uaptimisoara@gmail.com
Web: -UAPdR filiala Timişoara: http://uapt.cjtimis.ro
-UAP din România: http://www.uap.ro
-UAP din România: https://www.facebook.com/uapdinromania
Galeria de arta Helios a Uniunii Artistilor Plastici din Romania - Filiala Timisoara


Conducerea administrativă
Daniela Gomboş director general
Aida Ghiocel contabil-şef
 
Consiliul de administraţie UAPT
rezultat în urma alegerilor din 15.12.2014, cu un mandat de 4 ani
Ioan Szekernyés preşedinte, critic de artă
Ciprian Chirileanu vicepreşedinte, grafician
Viorel Cosor vicepreşedinte, pictor şi grafician
Ioan Iovan vicepreşedinte, critic de artă
Constantin Catargiu vicepreşedinte, grafician

Comisia de cenzori
Dumitru Popescu pictor şi scenograf
Adrian-Mihail Marian designer
Sebastian Săvoiu designer

Bara aurie

2016: Lista Membrilor Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Timişoara  
2017: Planificarea expoziţiilor la Galeria de artă Helios  
Galeria virtuală a membrilor Uniunii Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara 

Scurt istoric
Uniunea Artiştilor Plastici din România (prescurtat UAP) există sub această denumire din anul 1951 şi este moştenitoarea Sindicatelor Artelor Frumoase din 192l. Filiala din Timişoara a UAP (prescurtat UAPT) are personalitate juridică proprie din 1998.

Scop
UAPT are drept scop promovarea artei şi susţinerea intereselor membrilor săi în acest domeniu.

Organizare - componenţă
UAPT este o asociaţie nonguvernamentală şi nonprofit, alcătuită din artişti plastici profesionişti (pictori, sculptori, graficieni, designeri, artişti decoratori, scenografi, critici de artă, restauratori, artişti multimedia).
Numărul membrilor titulari şi stagiari ai Filialei Timişoara a UAP la data de 22.01.2016 este de 243. Datorită reînfiinţării învăţământului artistic de nivel academic la Timişoara puternica familie a creatorilor de frumos creşte an de an într-un ritm intens şi îmbucurător. Tinerii creatori aduc un suflu nou, proaspăt şi regenerator, o efervescenţă sporită şi rodnică, pentru întreaga mişcare artistică şi spirituală din vestul României. Calitatea de membru UAP se poate dobândi la cerere de către cetăţeni români sau străini cu studii superioare de specialitate şi cu îndeplinirea condiţiilor de primire stabilite prin statut şi regulamente. Fiecare candidat este vizionat de către o comisie a UAP, ce se întruneşte anual şi care apreciază activitatea profesională şi calitatea lucrărilor prezentate.

Resurse
UAPT se întreţine din resurse proprii, însemnând cotizaţii ale membrilor şi adaos comercial la materialele şi lucrările de artă vândute prin sistemul UAP. UAPT deţine, cu titlu de chiriaş, un număr de 45 ateliere de creaţie şi Galeria de artă Helios.

Semnal
Suntem interesaţi în contacte cu asociaţii profesionale similare şi cu orice posibili susţinători ai proiectelor noastre culturale. Membrii UAPT pot răspunde şi susţine realizarea oricăror lucrări în domeniile: artă monumentală (pictură murală, sculptură monumentală), design ambiental, restaurare monumente, învăţământ de artă.

 

Salonul Artelor Vizuale - ediţia a 86-a din 2016.

VERNISAJ: Sâmbătă, 17 decembrie 2016, ora 1800

Imagine de la vernisaj

Muzeul de Artă Timişoara,
Salonului Artelor Vizuale- ediţia a 86-a din 2016

Premiul Salon "Primus inter pares": lucrarea "Fereastră la Iacobeni"(ansamblu de două lucrări) de prof.univ.dr. Constantin Catargiu (grafică)
Constantin Catargiu Constantin Catargiu - Fereastra la Iacobeni

Premiul Salon la tineret: lucrarea "Mimoza pudică" de Sorin Drăgoi (pictură)
Sorin Dragoi Sorin Dragoi- 'Mimoza pudica'

Premiul special al juriului: lucrarea "Treptele Vieţii" de Virginia Baz Baroiu (grafică)
Virginia Baz Baroiu Virginia Baz Baroiu- 'Treptele Vietii'


Diplome de excelenţă au fost conferite pentru:

lucrarea "Stasis 3 (serie de 10 gravuri)" de Daniel Apostu Teodorescu (grafică)
Daniel Apostu Teodorescu Daniel Apostu Teodorescu- 'Stasis 3 (serie de 10 gravuri)'

lucrarea "Receptacul de bunătate umană" de Viorica Bocioc (ceramică)
Viorica Bocioc Viorica Bocioc- 'Receptacul de bunatate umana'

lucrarea "Prevestire" de Nataliţa Radu Boieţi (arte textile)
Natalita Radu Boieti Nataliţa Radu Boieţi- 'Prevestire'

lucrarea "Crepuscul" de Rafael Matiaş (pictură)
Rafael Matias Rafael Mateias- 'Crepuscul'

lucrarea "Compoziţie încinsă" de Bogdan Nueleanu (sculptură)
Bogdan Nueleanu Bogdan Nueleanu- 'Compozitie incinsa'

lucrarea "Ethos transilvan" de Mihai Rotaru (instalaţie)
Mihai Rotaru Mihai Rotaru- 'Ethos transilvan'


Premiul Agenţiei ULTRAMARIN: lucrarea "Struktúra II - In Memory" de Lucia Trancotă Ősz (grafică)
Lucia Trancotă Ősz Lucia Trancota Osz- 'Struktúra II - In Memory'

Anunţuri importante UAPT

Expoziţii la Galeria "Helios"

16 noiembrie 2017 - 29 noiembrie 2017
INVITAŢIE
la vernisaj: Joi, 16.11.2017, ora 1800


Imagine de la vernisaj
Nicolae şi Sandra Suciu

Expoziţia de pictură si design vestimentar
"Dialog pe simeze"


Detalii


Expoziţii în holul Primăriei Municipiului Timişoara

13 septembrie 2016 - 30 septembrie 2016
INVITAŢIE
la expoziţie

Invitatie la vernisaj
la Galeria Primăriei Municipiului Timişoara

Pavel Torony
Expoziţia "Portrete".

Detalii


Expoziţii în holul Consiliului Judeţean Timiş

08 noiembrie 2017 - 21 ianuarie 2018
INVITAŢIE
la vernisaj: Miercuri, 15 noiembrie 2017, ora 1400


Imagine de la vernisaj
în holul etajului II din Palatul Administrativ din Timişoara

Artişti plastici profesionişti din Banat

Expoziţia tematică
"Dansul şi muzica în artele vizuale"
.

DetaliiLEGE privind instituirea indemnizaţiei compensatorii pentru membrii, cu statut de pensionari, ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică din România. 
Uniunea Artiştilor Plastici din România - Statut 
Uniunea Artiştilor Plastici din România - Regulament pentru primiri şi titularizări în UAP 


Bara aurie

  Copyright © 2017
Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara

Uniunea Artistilor Plastici din Romania - Filiala Timisoara
  Copyright © 2017
Timişoara Branch of the Fine Arts Union of Romania

Timisoara Branch of the Fine Arts Union of Romania