Uniunea Artiştilor Plastici din România
Filiala Timişoara
(UAPT)

Adresa: Strada George Enescu, nr. 1
300022 - TIMIŞOARA
Judeţul TIMIŞ
ROMÂNIA
Telefon / Fax: +40 (0)256 492202
E-mail: uaptimisoara@gmail.com
Web: -UAPdR filiala Timişoara: http://uapt.cjtimis.ro
-UAP din România: http://www.uap.ro
-UAP din România: https://www.facebook.com/uapdinromania
Galeria de arta Helios a Uniunii Artistilor Plastici din Romania - Filiala Timisoara


Conducerea administrativă
Daniela Gomboş director general
Aida Ghiocel contabil-şef
 
Consiliul de administraţie UAPT
rezultat în urma alegerilor din 15.12.2014, cu un mandat de 4 ani
Ioan Szekernyés preşedinte, critic de artă
Ciprian Chirileanu vicepreşedinte, grafician
Viorel Cosor vicepreşedinte, pictor şi grafician
Ioan Iovan vicepreşedinte, critic de artă
Constantin Catargiu vicepreşedinte, grafician

Comisia de cenzori
Dumitru Popescu pictor şi scenograf
Adrian-Mihail Marian designer
Sebastian Săvoiu designer

Bara aurie

Despre noi   2016: Lista Membrilor Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Timişoara   2018: Planificarea expoziţiilor la Galeria de artă Helios  
Galeria virtuală a membrilor Uniunii Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara 

Scurt istoric
Uniunea Artiştilor Plastici din România (prescurtat UAP) există sub această denumire din anul 1951 şi este moştenitoarea Sindicatelor Artelor Frumoase din 192l. Filiala din Timişoara a UAP (prescurtat UAPT) are personalitate juridică proprie din 1998.

Scop
UAPT are drept scop promovarea artei şi susţinerea intereselor membrilor săi în acest domeniu.

Organizare - componenţă
UAPT este o asociaţie nonguvernamentală şi nonprofit, alcătuită din artişti plastici profesionişti (pictori, sculptori, graficieni, designeri, artişti decoratori, scenografi, critici de artă, restauratori, artişti multimedia).
Numărul membrilor titulari şi stagiari ai Filialei Timişoara a UAP la data de 22.01.2016 este de 243. Datorită reînfiinţării învăţământului artistic de nivel academic la Timişoara puternica familie a creatorilor de frumos creşte an de an într-un ritm intens şi îmbucurător. Tinerii creatori aduc un suflu nou, proaspăt şi regenerator, o efervescenţă sporită şi rodnică, pentru întreaga mişcare artistică şi spirituală din vestul României. Calitatea de membru UAP se poate dobândi la cerere de către cetăţeni români sau străini cu studii superioare de specialitate şi cu îndeplinirea condiţiilor de primire stabilite prin statut şi regulamente. Fiecare candidat este vizionat de către o comisie a UAP, ce se întruneşte anual şi care apreciază activitatea profesională şi calitatea lucrărilor prezentate.

Resurse
UAPT se întreţine din resurse proprii, însemnând cotizaţii ale membrilor şi adaos comercial la materialele şi lucrările de artă vândute prin sistemul UAP. UAPT deţine, cu titlu de chiriaş, un număr de 45 ateliere de creaţie şi Galeria de artă Helios.

Semnal
Suntem interesaţi în contacte cu asociaţii profesionale similare şi cu orice posibili susţinători ai proiectelor noastre culturale. Membrii UAPT pot răspunde şi susţine realizarea oricăror lucrări în domeniile: artă monumentală (pictură murală, sculptură monumentală), design ambiental, restaurare monumente, învăţământ de artă.

 

Salonul Artelor Vizuale - ediţia a 87-a din 2017.

VERNISAJ: Miercuri, 13 decembrie 2017, ora 1800

Imagine de la vernisaj/premiere

Muzeul de Artă Timişoara,
Salonului Artelor Vizuale- ediţia a 87-a din 2017

Premiul mare al Salonului "Primus inter pares": lucrarea "Lui Jean Genet" de Cristian Sida (pictură)
Cristian Sida Cristian Sida - Lui Jean Genet

Premiul Salon la tineret: lucrarea "Organic Topography 2" de Petrică Ştefan (pictură)
Petrica Stefan Petrica Stefan- 'organic_topography_2'


Diplome de excelenţă/ Nominalizări pentru Marele Premiu:


lucrarea "Beetwen Alpha & Omega" de Adriana Lucaciu (grafică)
Adriana Lucaciu Adriana Lucaciu- 'Beetwen Alpha & Omega'

lucrarea "Timişoara- Bd. 3 August 1919" de Dacian Andoni (pictură)
Dacian Andoni Dacian Andoni- 'Timisoara- Bd. 3 August 1919'

lucrarea "Sine" de Linda Saskia Menczel (sculptură)
Linda Saskia Menczel Linda Saskia Menczel - 'Sine'


Nominalizări pentru Premiul Tineretului:


lucrarea "Nocturnă" de Georgiana Iancu (pictură)
Georgiana Iancu Georgiana Iancu- 'Nocturna'

lucrarea "Timp reimaginar" de Smaranda Sabina Moldovan (pictură)
Smaranda Sabina Moldovan Smaranda Sabina Moldovan- 'Timp reimaginar'

lucrarea "FAŢĂ în FAŢĂ" de Denis Silviu Săvescu (instalaţie)
Denis Silviu Savescu Denis Silviu Savescu - 'FATA  in  FATA'

lucrarea "The Wall A.K.A. shape" de Bogdan Tomşa (pictură)
Bogdan Tomsa Bogdan Tomsa - 'The Wall A.K.A. shape'


Premiul special oferit de către Agenţia ULTRAMARIN: lucrarea "365/8760- Desen" de Adorian Vică Tilă (grafică)
Adorian Vica Tila Adorian Vica Tila- 'Desen'

Anunţuri importante UAPT

Expoziţii la Galeria "Helios"

25 ianuarie 2018 - 05 februarie 2018
INVITAŢIE
la vernisaj: Miercuri, 31.01.2018, ora 1200


Imagine de la vernisaj
Prof.Univ.Dr. Ioan Iovan

Ioan Iovan 70 - exoziţie aniversară şi lansare de carte
"EXISTENŢA ÎN ARTĂ"


Detalii


Expoziţii în holul Primăriei Municipiului Timişoara

13 septembrie 2016 - 30 septembrie 2016
INVITAŢIE
la expoziţie

Invitatie la vernisaj
la Galeria Primăriei Municipiului Timişoara

Pavel Torony
Expoziţia "Portrete".

Detalii


Expoziţii în holul Consiliului Judeţean Timiş

08 noiembrie 2017 - 21 ianuarie 2018
INVITAŢIE
la vernisaj: Miercuri, 15 noiembrie 2017, ora 1400


Imagine de la vernisaj
în holul etajului II din Palatul Administrativ din Timişoara

Artişti plastici profesionişti din Banat

Expoziţia tematică
"Dansul şi muzica în artele vizuale"
.

DetaliiUniunea Artiştilor Plastici din România - Statut 
Uniunea Artiştilor Plastici din România - Regulament pentru primiri şi titularizări în UAP 


Bara aurie

  Copyright © 2018
Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara

Uniunea Artistilor Plastici din Romania - Filiala Timisoara
  Copyright © 2018
Timişoara Branch of the Fine Arts Union of Romania

Timisoara Branch of the Fine Arts Union of Romania