Ioan Szekernyés

Uniunea Artiştilor Plastici din România
Filiala Timişoara
Ioan Szekernyés
critic de artă
Versiunea în limba română The English language version


Născut în 27 septembrie 1941, în comuna Chinteni, judeţul Cluj.

Studii

1964 Absolvent al Facultăţii de filologie a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj. Curs special de istoria artei cu Virgil Vătăşianu. Lucrarea de licenţă: "Activitatea publicistică a lui Jenő Szentimrei în perioda 1930-1940".

Activitate profesională

1964-1965 Profesor la Şcoala generală din Iratoşu (judeţul Arad)
1965-1968 Redactor la cotidianul Szabad Szó (Cuvântul liber) din Timişoara
1968-1974 Redactor la Secţia culturală, cu sediul la Timişoara, a cotidianului central Előre (Înainte)
1974-1991 Redactor pentru zona de vest a României la săptămânalul social, cultural şi stiinţific A Hét (Săptămâna), redactat şi editat la Bucureşti
1986 Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, secţia Critică de artă
1991-1992 Redactor-corespondent al ziarului Erdélyi Napló (Jurnal transilvănean), care a apărut la Oradea
1992-1993 Secretar literar şi director cu delegaţie al Teatrului de Stat "Csiky Gergely" din Timişoara
1993- Redactor pe domeniu de cultură şi artă la Trustul de Presă Agenda din Timişoara

Cărţi publicate, volume îngrijite, prefaţate şi adnotate

1968 Markovits Rodion: Páholyból (Din lojă. Scrieri publicistice) Editura Kriterion, Bucureşti
1981 Jecza Péter. Seria "Kriterion Galéria". Editura Kriterion, Bucureşti
1984 Károly Sándor: Mosolygó esztendők - Kalandos évek. (Anii veseliei. Ani de aventură). Editura Kriterion, Bucureşti
1988 Endre Károly: Örök megújhodás. (Perpetua reînnoire). Editura Kriterion, Bucureşti
1999 Temesvár kövei - Krétarajzok a Józsefvárosból (Pietrele Timişoarei - Pasteluri din cartierul Iosefin). Editura Mirton, Timişoara
2000 Temesvár reformátussága (Reformaţii din Timişoara). Editura Mirton, Timişoara
2001 Temesvári Milleniumi templom (Biserica Millenium din Timişoara). Imprimeria Mirton, Timişoara
2002 Notre Dame (în limbile maghiară şi germană), Editura Signata, Timişoara
2002 Székely László (album trilingv - maghiară, română, engleză). Editura Erdélyi Híradó, Cluj

Lista selectivă a studiilor, cronicilor, articolelor şi interviurilor publicate pe teme de artă plastică

 1. A szobrász nyugtalansága (Neliniştea sculptorului). Előre, 23.06.1968.
 2. A szűrrealizmus térhódítása (Suprarealismul câştigă teren). Előre, 5.09.1970.
 3. Grafika és újságírás (Grafică şi jurnalistică). Előre, 9.11.1970.
 4. Kiállítás három felvonásban (Expoziţie în trei acte). Előre, 22.01.1971.
 5. Ecsettel és palettával (Cu pensulă şi paletă). Utunk. 19.05.1972.
 6. Az optimista színek költője (Poetul culorilor optimiste). Vörös Lobogó, 4.06.1972.
 7. A Szigma-1 és környezetünk művészete (Grupul Sigma-1 şi arta ambientului). Korunk. 3/1973.
 8. "Jaj annak a művésznek, aki nem hisz önmagában..." ("Vai de artistul care n-are încredere în sine..."). A Hét, 11/1974
 9. Pincében randevúznak a múzsák (Muzele se întâlnesc într-o pivniţă). A Hét, 30/1974.
 10. Szobrok gyülekeznek (Se adună statui). A Hét, 39/1974.
 11. Szőnyi István expresszionizmusa (Expresionismul lui Ştefan Szőnyi). A Hét, 40/1974.
 12. Tollal, rajzfüzettel Brâncuşi mutermében (Cu pană şi bloc de desen în atelierul lui Brâncuşi). A Hét, 31/1976
 13. Hősök kiváltsága (Privilegiul eroilor). A Hét, 34/1976.
 14. "Folytatjuk a kísérletet..." (Continuăm experimentul). A Hét, 20/1977.
 15. Egyensúly és harmónia (Echilibru şi armonie). A Hét, 34/1977.
 16. Egy világhír forrásánál (La obârşia unui renume mondial). A Hét, 12/1978.
 17. Brâncuşi zsilvölgyi munkatársa (Colaboratorul lui Brâncuşi din Valea Jiului). A Hét, 19/1978.
 18. A városkép művészete (Arta ambientului urban). A Hét, 25/1978.
 19. "Szépek voltak a fővárosi diákévek..." ("Anii de studenţie petrecuţi la Bucureşti au fost frumoşi..."). A Hét, 28/1978.
 20. Kitapintott árnyalatok (Nuanţe pipăite). A Hét. 31/1978.
 21. Biennálé a természet és a művészet viszonyáról (Bienală dedicată relaţiei dintre natură şi artă). A Hét, 41/1978.
 22. A szobrász negyven túl (Sculptorul trecut de 40 ani). A Hét, 52/1978.
 23. Hauser Arnold indulása (Arnold Hauser, la începutul carierei). Korunk, 3/1979.
 24. Timişoara 1911. Arnold Hauser. Prologul unei afirmări europene. Secolul XX, 1-2/1979.
 25. Tanulmányúton a múlt század végi Bukarestben (O călătorie de studiu la Bucureşti, la sfârşitul veacului trecut). A Hét, 52/1980.
 26. Jecza Péter szobormetafórái (Metaforele plastice ale lui Petru Jecza). Korunk, 12/1980.
 27. Mi rejlik a gömb belsejében? (Ce se ascunde în interiorul sferei?). Új Élet, 19/1981.
 28. Orgonafugák vásznon (Fugă pentru orgă pe pânză). Utunk, 36/1981.
 29. Megújul a Fekete Sas (Vulturul Negru se reîmprospătează). 25/1982.
 30. Jecza-szobrok a Korunk Galériában (Sculpturile lui Jecza în Galeria "Korunk"). Szabad Szó, 17.12.1982.
 31. Hiteles tükörkép (Reflectare autentică). Szabad Szó, 3.02.1983.
 32. Mérleg és számvetés (Bilanţ şi evaluare). Utunk, 6/1983.
 33. Textiltárgyak, faliszőnyegek (Obiecte textile, tapiserii). Szabad Szó, 11.05.1983.
 34. Kazinczy Gábor balladái (Baladele lui Gabriel Kazinczy). Szabad Szó, 7.07.1983.
 35. Megrajzolt drámák (Drame desenate). A Hét, 35/1983.
 36. Arnold Hauser:"Plimbare în jurul Timişoarei". Orizont, 32/1983
 37. Éneklő rajzok (Desene care cântă). Utunk, 36/1983.
 38. Medelljeim: a színeszek (Modelele mele: actorii). A Hét, 46/1983.
 39. Rodin és Mastrovics tolmácsa (Translatorul lui Rodin şi Meştrovici). Szabad Szó, 13.11.1983
 40. Líraiság és geometria (Lirism şi geometrie). Szabad Szó, 7.12.1983.
 41. Három temesvári művész (Trei artişti plastici din Timişoara). Kilátó. Timişoara, 1983.
 42. A textilművészet felfutása (Dezvoltarea artei textile). Almanachul A Hét, 1983.
 43. "Az emberközpontu művészet híve vagyok". Látogatóban Mátyás Józsefnél ("Sunt adeptul artei centrate pe om". În vizită la graficianul Iosif Mátyás). A Hét, 12/1984.
 44. Nagyváradi galéria (Galerie orădeană). A Hét, 13/1984.
 45. Néma művészet, szépművészetnek is nevezik. Látogatóban Erdős I. Pálnál (Artă mută, denumită şi artă frumoasă. În vizită la Paul I. Erdős). A Hét, 15/1984.
 46. A végtelenség tükre előtt (În faţa oglinzii infinitului). Szabad Szó, 10.05.1984.
 47. Korszerűség és elkötelezettség. Beszélgetés Kazinczy Gáborral (Modernitate şi angajare. Convorbire cu Gabriel Kazinczy). A Hét, 44/1984
 48. "A lét nagy pillanatai érdekelnek" (Mă preocupă clipele mari ale existenţei). A Hét, 2/1985.
 49. Újítás és folytonosság (Inovaţie şi continuitate). Szabad Szó, 15.02.1985.
 50. Egyenrangú társa a szövegnek. Beszélgetés Kazinczy Gáborral (Partener egal cu textul. Convorbire cu Gabriel Kazinczy). A Hét, 17/1985.
 51. "Egy kiállítás anyagával jöttem fel a bányából"(Am urcat din subteran cu materialul unei expoziţii). A Hét, 45/1985.
 52. Művészként, emberként párbeszéd az idővel (In dialog cu timpul în calitate de artist, de om). A Hét, 14/1986
 53. A bronz dicsérete (Lauda bronzului). A Hét, 30/1986.
 54. A tömörség geometriája (Geometria exprimării concise). Szabad Szó, 3.08.1986.
 55. Note despre Tristis. Secolul XX. Nr. 289-291 (1986)
 56. Hatásos textilplasztikák (Lucrări plastice din textil, de mare efect). A Hét, 7/1987.
 57. A táj megkövetése. (Cerând iertare peisajului). A Hét, 9/1987.
 58. Többlépcsős egyszerusítés. (Simplificare în mai multe trepte). Igaz Szó, 4/1897.
 59. A lét jelképei. (Simbolurile existenţei). A Hét, 17/1987.
 60. Két pólus között. (Intre doi poli). A Hét, 20/1987.
 61. Dombok, lovak (Coline, cai). A Hét, 25/1987.
 62. Nemes és eleven anyag. (Material viu şi nobil). A Hét, 46/1987.
 63. Megváltásunk stációi. (Staţiile mântuirii noastre).Temesvári Új Szó, 6. 03.1990.
 64. A fekete árnyalatai (Nuanţele negrului). Ezredvég, 1/1990.
 65. Az avangardizmustól a helytörténetig. (De la avangardă până la istoria locală). Ezredvég, 1/1990.
 66. Magasztosság és korszerűség. Jecza Péter egyházművészeti alkotásai. (Măreţie şi contemporaneitate. Operele de artă religioasă ale lui Péter Jecza). Ezredvég, 2/1990.
 67. Szín-szimmetriák (Simetrii cromatice). Ezredvég, 3/1990-1992.
 68. A gömblakóktól a sebzett sziluettekig (De la fiinţele din sferă până la siluetele rănite). Ezredvég, 4/1993-1998.
 69. Gondolathordozó vonalak. - Száz éve született Podlipny Gyula. (Linii purtătoare de idei - Julius Podlipny s-a născut acum 100 de ani). Ezredvég, 4/1993-1998.
 70. Arcmások és mértani idomok. Vendégségben Jecza Péter temesvári műtermében. (Portrete şi corpuri geometrice. In vizită în atelierul lui Péter Jecza din Timişoara). Euro-Trio, 19.08.1997.
 71. Gondolathordozó vonalak. (Linii purtătoare de idei). In volumul Julius Podlipny. Albim îngrijit de Annemarie Podlipny-Hehn. Editura Kriterion. Bucureşti, 1999.
 72. Jecza Péter szobrászművész életmű-albuma. Lenyügöző számvetés fényképekben, írásban és adatokban. (Albumul operei de o viaţă a sculptorului Péter Jecza. Un bilanţ copleşitor în fotografie, text şi date). Nyugati Jelen, 01. 09. 2001.
 73. Bustul unei personalităţi. O nouă creaţie semnată Petru Jecza. Agenda. 24.02.2001.
 74. Moment aniversar şi dezvelire de bust. Manifestări comemorative la Buziaş. Agenda. 26.05.2001.
 75. Busturile unor artişti ai scenei. Trăsături transpuse în forme plastice. Agenda. 28.07.2001.
 76. Dublă expoziţie personală. Timişoreni în Germania. Agenda, 25.08.2001.
 77. Timişoreni în vizită la atelierul lui Brâncuşi. In volumul Actualitatea paradigmei Brâncusi. Editura Interart Triade, Timişoara, 2001.
 78. Jecza Péter. Irodalmi Jelen, 7/2002.

Contact:
Timişoara, România
E-mail: szekernyesio@clicknet.ro
Web page: uapt.cjtimis.ro/membri/iszekernyes/iszekernyes.htm

Galeria virtuală a membrilor Uniunii Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara   left    right  Copyright © 2007
Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara

Uniunea Artistilor Plastici din România - Filiala Timşsoara
  Copyright © 2007
Timişoara Branch of the Fine Arts Union of România

Timişoara Branch of the Fine Arts Union of România