Luigi Ştefan Varga
Altar

(2000)
lemn
35,5x15,5x15,5 cm