Luigi Ştefan Varga
Germinaţie

(2000)
bronz
Înălţimea 20 cm