Luigi Ştefan Varga
Turnul meditaţiei

(1997)
bronz
32,5x15x15 cm