UAPT
Filiala din Timişoara a
Uniunii Artisştilor Plastici
din România
Timişoara Branch of the Fine Arts Union of Romania