UAPT
Sub girul Primăriei Timișoara
Donații pentru relizarea
”MONUMENTULUI REVOLUȚIEI”
Clic aici pentru detalii
Filiala din Timişoara a
Uniunii Artisştilor Plastici
din România
Timişoara Branch of the Fine Arts Union of Romania